Activeer onderstaande afdeling als “mijn afdeling”.

Afdeling Den Haag

Wie zijn wij?

De PCOB-Afdeling Den Haag stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen te behartigen van de oudere bewoners van Den Haag te behartigen.

Wat doen wij?

Op de laatste ledenvergadering is besloten om twee keer per jaar een bijeenkomst te houden. Deze zullen in het voor- en najaar plaats vinden. De ontmoeting staat hierbij voorop. Ontspanning en ontwikkeling zijn ook belangrijk. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies.

Leden van de PCOB kunnen gebruik maken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Wat kunt u doen?

Wilt u zich actief inzetten? Dan kan dat natuurlijk ook. Neem hiervoor contact op met het afdelingsbestuur.

Contact

Mw. Joke Janse

E: pcob-den-haag@kpnmail.nl