PCOB Ledenraad

De PCOB is een vereniging. De leden van de PCOB worden vertegenwoordigd door een gekozen ledenraad. De PCOB Ledenraad komt viermaal per jaar in vergadering bijeen en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging PCOB en bestaat uit 36 leden, die per provincie gekozen zijn door individuele PCOB-leden. In 2021 zullen voor de derde keer verkiezingen worden gehouden voor de Ledenraad.

Wilt u als ledenraadslid bijdragen aan de vereniging PCOB?
Wij zoeken mensen die onder andere maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met de activiteiten van de PCOB en met de belangenbehartiging voor senioren, die verwachten de komende vier jaar voldoende tijd en energie te kunnen steken in een goede invulling van hun functie in de ledenraad, die communicatief vaardig zijn in woord en (digitaal) geschrift. Voor een uitgebreide omschrijving van het profiel van ledenraadsleden verwijzen wij u graag naar het kiesreglement  nog uploaden. Uiteraard verwachten wij dat u lid bent van de PCOB of bereid dat te worden.

Voor meer informatie kijkt u op de ledenraadslidpagina.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden