PCOB Ledenraad

De PCOB is een vereniging. De leden van de PCOB worden vertegenwoordigd door een gekozen ledenraad. De PCOB Ledenraad komt viermaal per jaar in vergadering bijeen en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging PCOB en bestaat uit 36 leden, die per provincie gekozen zijn door individuele PCOB-leden. In april 2021 zullen voor de derde keer verkiezingen worden gehouden voor de Ledenraad.

Voor meer informatie kijkt u op de pagina Ledenraadsverkiezingen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden