PCOB Ledenraad

De PCOB is een vereniging. De leden van de PCOB worden vertegenwoordigd door een gekozen ledenraad. De PCOB Ledenraad komt viermaal per jaar in vergadering bijeen en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging PCOB en bestaat uit 36 leden, die per provincie gekozen zijn door individuele PCOB-leden. 

Het aantal zetels dat een provincie in de ledenraad heeft wordt bepaald door het aantal PCOB-leden in die provincie. In de vergadering van de ledenraad PCOB d.d. 17 juli 2020 is besloten het aantal zetels in de ledenraad te verlagen van 36 naar 24. Het Huishoudelijk Reglement en het Kiesreglement zijn hier uiteraard op aangepast; in de ledenraadsvergadering van 10 september 2020 zijn de wijzigingen vastgesteld. Dat betekent dat de ledenraad met ingang van de nieuwe zittingstermijn (juni 2021) uit maximaal 24 personen bestaat. 

Voor meer informatie, wie er vanaf juni in de ledenraad zit, kijkt u op de pagina Nadere kennismaking.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden