PCOB Ledenraad

De PCOB is gefuseerd met de ANBO. De ledenraden zijn samengevoegd tot één ledenraad met 33 leden. Henk Zieleman (oud PCOB) is voorzitter. De Ledenraad komt viermaal per jaar in vergadering bijeen en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging ANBO-PCOB. 

Voor meer informatie, wie ervanuit PCOB in de ledenraad zit, kijkt u op de pagina Nadere kennismaking.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden