Landelijk bestuur

Willem Nuis (Ede)
Voorzitter 

De rol van PCOB wordt steeds belangrijker, vanwege een toename in onze samenleving van ontzuiling, individualisme, een beroep op zelfredzaamheid, eenzaamheid en in een algemeen maatschappelijk onbehagen.

“Processen van ontzuiling en individualisme hebben ervoor gezorgd, dat het lang niet meer zo vanzelfsprekend is dat een vereniging de band met zijn achterban kan vasthouden. Dat vraagt om een nieuwe impulsen en die tref ik aan bij PCOB. Vandaaruit kunnen doelen worden gesteld, die iets zeggen over de vraag ‘waar gaan wij heen, hoe gaan wij daar naar toe en hoe weten wij dat wij er zijn?’”

Vanwege de beweging voel ik mij aangetrokken tot een bestuursfunctie bij PCOB. Die beweging is zichtbaar in het onderkennen van de noodzaak tot vernieuwing. Er is door de vereniging onderkend, dat er iets moet gebeuren om de levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen. Ik sta volledig achter een nauwe samenwerking met KBO, waarbij de belangen van beide verenigingen leidend zijn.

Ik zet graag mijn bestuurlijke ervaring onder andere opgedaan in de lokale en regionale politiek en in mijn vorige functie als burgemeester in voor PCOB. Een vereniging die vanuit zijn christelijke identiteit aan de ‘Haagse overlegtafels’ wil opkomen voor de belangen van senioren. Echter ook een vereniging die niet enkel wil vragen maar ook wil geven en daarom ambitie toont een bijdrage te willen leveren aan een samenleving, waarin senioren zich niet buitengesloten voelen. In tegendeel, een samenleving die inziet dat het volwaardig kunnen participeren van senioren betekent, dat hun expertise, wijsheid en (levens)ervaring – in combinatie met beschikbare tijd – nadrukkelijk van een toegevoegde waarde is. Bovendien begrijpen senioren heel goed, dat de weg terug nooit de weg vooruit is gebleken.

Ook binnen een vereniging die in beweging is, mag niet uit het oog worden verloren het belang van ontmoeting en het omzien naar elkaar.

Nevenfuncties:

 • Als oud-toezichthouder interim werkzaamheden binnen het Afvalfonds Verpakkingen.
 • Voorzitter diverse adviescommissies
 • Adviseur bedrijf binnen het MKB
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Het Binnenhof te Ede
 • Mediator

 

Henk Steegstra (Groningen)
Penningmeester en contactpersoon voor de provincies Groningen en Friesland

Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven.

Henk Steegstra“Senioren zijn van groot belang voor de maatschappij. Er zit een schat aan kennis en ervaring bij deze groep. Dat moet worden ingezet in onze samenleving en gedeeld met de jongere generatie. Ik heb –geboren na de oorlog- veel kansen gehad, op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Veel meer dan mensen die bijvoorbeeld 20 jaar eerder geboren zijn. Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven. Ik coach zelf jonge ondernemers en deel mijn expertise met hen. En besturen doe ik graag. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Ik ben opgeleid als registeraccountant en  ben 30 jaar in deze sector werkzaam geweest. Nu ben ik alweer ruim 20 jaar actief op het gebied van interim management en financieel- en organisatieadvies”

De PCOB moet als belangenbehartiger een plek hebben in onze Nederlandse overlegcultuur. Ons bestuurlijk systeem is mede gebaseerd op vertegenwoordiging van groepen. Dat is historisch zo gegroeid. Ook ouderen moeten daarin vertegenwoordigd worden. Met mijn 70 + behoor ik inmiddels tot de doelgroep.”
Steegstra voelt thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik groeide op in een gereformeerd gezin. De PCOB is ontstaan vanuit onze verzuilde samenleving. De samenleving verandert en ik denk dat meer eenheid binnen het christelijk geloof hierbij passend is. De samenwerking met KBO sluit daar goed bij aan.” In die samenwerking ziet Steegstra een mooie uitdaging voor de toekomst. “Als bestuurslid hoop ik bij te dragen aan een goede, soepele samenwerking. Dat gaat niet vanzelf en vereist hard werken, maar mijn droom is om toe te werken naar een goede organisatie KBO-PCOB.”

 Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Financiële Zaken Erfgoedpartners Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Molenhuis Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Museumhuis Groningen
 • Voorzitter Bestuur van Stichting voor hulpverleningsprojecten in Roemenië
 • Bestuurslid Financiële Zaken Stichting Beheer Gelden VCOG te Groningen
 • Lid Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid VNO-NCW
 • Lid Commercieele Club Groningen

 

Marjolein Willemsen
In een maatschappelijke setting die steeds meer gericht is op het individu, is naar mijn overtuiging; een toenemende behoefte aan organisaties die zich inzetten voor de samenleving als geheel. Organisaties die zoeken naar dat wat ons onderling bindt en wat van belang is voor het welbevinden van alle mensen die die samenleving vormen. In ons land zijn veel ouderen en zij doen er toe. Zij zijn belangrijk in hun eigen gezins- en familieverbanden, zij zijn van toegevoegde waarde voor vrijwilligersorganisaties, zij zetten zich in voor organisaties met een maatschappelijk oogmerk en ook in de vele kerken die ons land rijk is spelen ouderen een belangrijke rol. De relevantie van dit alles is groot. Het is daarom goed dat een organisatie als de PCOB zich ook inzet voor deze groep. Graag lever ik daar, vanuit mijn ervaring als bestuurder, een bijdrage aan. Het thema ‘zingeving’ ligt me na aan het hart. Welbevinden heeft zeker van doen met welvaart, maar niet minder met welzijn. En bij dat laatste speelt zingeving een rol. De zin van het leven, dat wat uitstijgt boven de waan van de dag. Dat zijn onderwerpen die er toe doen. Ook daar kan de PCOB aan bijdragen. En dat hoop ik zelf, als lid van het bestuur, ook te doen.

 

 

Hans van Vliet
Ik ben ervan overtuigd dat mensen aan elkaar gegeven zijn. Samenleven doe je immers niet alleen! Het is belangrijk dat senioren zich in Nederland gekend en gewaardeerd voelen. Vanuit dat besef wil ik mij inzetten voor senioren. Ik geloof dat aandacht en verbinding voor elkaar bouwstenen zijn om deze wereld een beetje mooier te maken. De PCOB geeft mij de kans hiermee aan het werk te gaan, en dat doe ik met overtuiging.

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden