Landelijk bestuur

Willem Nuis (Ede)
Voorzitter 

De rol van PCOB wordt steeds belangrijker, vanwege een toename in onze samenleving van ontzuiling, individualisme, een beroep op zelfredzaamheid, eenzaamheid en in een algemeen maatschappelijk onbehagen.

“Processen van ontzuiling en individualisme hebben ervoor gezorgd, dat het lang niet meer zo vanzelfsprekend is dat een vereniging de band met zijn achterban kan vasthouden. Dat vraagt om een nieuwe impulsen en die tref ik aan bij PCOB. Vandaaruit kunnen doelen worden gesteld, die iets zeggen over de vraag ‘waar gaan wij heen, hoe gaan wij daar naar toe en hoe weten wij dat wij er zijn?’”

Vanwege de beweging voel ik mij aangetrokken tot een bestuursfunctie bij PCOB. Die beweging is zichtbaar in het onderkennen van de noodzaak tot vernieuwing. Er is door de vereniging onderkend, dat er iets moet gebeuren om de levensvatbaarheid in de toekomst te waarborgen. Ik sta volledig achter een nauwe samenwerking met KBO, waarbij de belangen van beide verenigingen leidend zijn.

Ik zet graag mijn bestuurlijke ervaring onder andere opgedaan in de lokale en regionale politiek en in mijn vorige functie als burgemeester in voor PCOB. Een vereniging die vanuit zijn christelijke identiteit aan de ‘Haagse overlegtafels’ wil opkomen voor de belangen van senioren. Echter ook een vereniging die niet enkel wil vragen maar ook wil geven en daarom ambitie toont een bijdrage te willen leveren aan een samenleving, waarin senioren zich niet buitengesloten voelen. In tegendeel, een samenleving die inziet dat het volwaardig kunnen participeren van senioren betekent, dat hun expertise, wijsheid en (levens)ervaring – in combinatie met beschikbare tijd – nadrukkelijk van een toegevoegde waarde is. Bovendien begrijpen senioren heel goed, dat de weg terug nooit de weg vooruit is gebleken.

Ook binnen een vereniging die in beweging is, mag niet uit het oog worden verloren het belang van ontmoeting en het omzien naar elkaar.

Nevenfuncties:

 • Als oud-toezichthouder interim werkzaamheden binnen het Afvalfonds Verpakkingen.
 • Voorzitter diverse adviescommissies
 • Adviseur bedrijf binnen het MKB
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Het Binnenhof te Ede
 • Mediator

 

Henk Steegstra (Groningen)
Penningmeester en contactpersoon voor de provincies Groningen en Friesland

Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven.

Henk Steegstra“Senioren zijn van groot belang voor de maatschappij. Er zit een schat aan kennis en ervaring bij deze groep. Dat moet worden ingezet in onze samenleving en gedeeld met de jongere generatie. Ik heb –geboren na de oorlog- veel kansen gehad, op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Veel meer dan mensen die bijvoorbeeld 20 jaar eerder geboren zijn. Ik vind het belangrijk om van die kansen, de kennis die ik kon opdoen, terug te geven. Ik coach zelf jonge ondernemers en deel mijn expertise met hen. En besturen doe ik graag. Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan in het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Ik ben opgeleid als registeraccountant en  ben 30 jaar in deze sector werkzaam geweest. Nu ben ik alweer ruim 20 jaar actief op het gebied van interim management en financieel- en organisatieadvies”

Henk Steegstra kwam als interim-penningmeester het landelijk bestuur tijdelijk versterken in april. Nadat de vacature van penningmeester definitief werd ingevuld door Rik Buddenberg, werd Steegstra in juni 2016 benoemd als algemeen bestuurslid. Op 2 november 2016 werd Buddenberg voorzitter en werd Steegstra door de PCOB-ledenraad benoemd als penningmeester.

De PCOB moet als belangenbehartiger een plek hebben in onze Nederlandse overlegcultuur. Ons bestuurlijk systeem is mede gebaseerd op vertegenwoordiging van groepen. Dat is historisch zo gegroeid. Ook ouderen moeten daarin vertegenwoordigd worden. Met mijn 70 + behoor ik inmiddels tot de doelgroep.”

Steegstra voelt thuis bij de identiteit van de PCOB. “Ik groeide op in een gereformeerd gezin. De PCOB is ontstaan vanuit onze verzuilde samenleving. De samenleving verandert en ik denk dat meer eenheid binnen het christelijk geloof hierbij passend is. De samenwerking met KBO sluit daar goed bij aan.” In die samenwerking ziet Steegstra een mooie uitdaging voor de toekomst. “Als bestuurslid hoop ik bij te dragen aan een goede, soepele samenwerking. Dat gaat niet vanzelf en vereist hard werken, maar mijn droom is om toe te werken naar een goede organisatie KBO-PCOB.”

 Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Financiële Zaken Erfgoedpartners Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Molenhuis Groningen
 • Bestuurslid Financiële Zaken Museumhuis Groningen
 • Voorzitter Bestuur van Stichting voor hulpverleningsprojecten in Roemenië
 • Bestuurslid Financiële Zaken Stichting Beheer Gelden VCOG te Groningen
 • Lid Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Lid VNO-NCW
 • Lid Commercieele Club Groningen

 

Ernst Haitsma (Nijverdal)
Vice-voorzitter en contactpersoon voor de provincies Overijssel en Drenthe

Een organisatie als de PCOB is onmisbaar, omdat je samen veel verder komt dan als individu, of het nu om ontmoeting of belangenbehartiging gaat.

Ernst Haitsma is sinds eind november 2013  lid van het landelijk bestuur. Tot juni eerder dat jaar was hij voorzitter van het voormalige PCOB-gewest Overijssel. Haitsma voelt zich thuis bij de identiteit van de PCOB. “De PCOB-waarden ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’ spreken mij zeer aan. Daar kun je wat mee!”

Nevenfuncties:

 • Vice- voorzitter landelijke ouderenbond PCOB
 • Secretaris Landelijke ouderenbond KBO-PCOB
 • Voorzitter Stichting Boom (budget op orde maken) gemeente Hellendoorn en actief als schuldhulpmaatje bij deze stichting.
 • Lid financiële commissie landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje
 • Bestuurslid Stichting Hulpfonds gemeente Hellendoorn
 • Adviseur commissie HRM, CDA Overijssel
 • Voorzitter Kerngroep Open Monumentendag gemeente Hellendoorn
 • Lid bestuur Stichting Vrienden van Molen de Hoop Hellendoorn
 • Lid bestuur Stichting Noabers van ‘n Oalen Griezen
 • Secretaris bestuur Vereniging van Eigenaren van een recreatiepark in Noordwijk
 • Voorzitter ASV Atletics projectgroep NK Cross 2022 en 2023
 • Lid Kerngroep 75 + 1 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn
 • Lid bestuur Stichting de Nationale Landstorm Commissie

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden