Missie & Visie

 

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed bepaalt de PCOB haar visie, die ook ligt verankerd in grondslag en doelstelling van de PCOB.

Ouderen voegen waarde en kwaliteit toe aan de samenleving
Hoe kwetsbaar u ook bent, u voegt als oudere waarde en kwaliteit toe aan de samenleving: levenswijsheid, ervaring, deskundigheid en een waaier van (vrijwilligers)activiteiten. Zoals u dat al uw hele leven hebt gedaan. Het is niet meer dan logisch dat u – bij een verminderende zelfredzaamheid – in uw leefomgeving, maatwerk en kwaliteit vraagt, zoekt en krijgt. En dat u bij weinig regiecapaciteit of afhankelijkheid van anderen, een beroep kan en mag doen op een betrokken en zorgrijke omgeving of samenleving.

Actief leven en zelfredzaamheid
Daarom is het belangrijk om zo mogelijk actief in het leven te staan en zelfredzaam te zijn. Hoe dat eruit ziet, is voor iedereen weer anders. Vanuit deze visie wil de PCOB opereren en keuzes maken, waarbij ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’ waarden zijn waarop we elkaar willen aanspreken. 

Onze missie
Onze focus ligt op het samenspel tussen individuen en het ‘samen’ binnen de samenleving. Daarvan getuigt ook de  missie van de PCOB:

De PCOB laat, vanuit het christelijk sociaal gedachtegoed, een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging die zich inzet voor alle ouderen.

 

Onze werkwijze
We zoeken in onze werkwijze steeds naar wegen waarmee het ‘zelfoplossend vermogen’ van het individu, het ‘samen’ in de groep of kleine kring en het ‘samen’ in de samenleving worden versterkt.

Onderstaande cirkel draait om het verband tussen betrokkenheid en regie over het eigen leven:

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden