Werkwijze van de ledenraad

De ledenraad kan invloed uitoefenen op het beleid en de keuzes die de ANBO-PCOB maakt. Zo vergroten we onze slagkracht en streven we naar meer verbinding met onze achterban die past bij deze tijd. De ANBO-PCOB Ledenraad vergadert vier à vijf maal per jaar en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur.

Contact opnemen met de (leden van de) Ledenraad
Heeft u een vraag aan (één van) de leden van de Ledenraad? De Ledenraad is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: info@pcob.nl De vergaderingen van de ANBO-PCOB Ledenraad zijn openbaar. Leden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden