Werkwijze van de ledenraad

De ledenraad kan invloed uitoefenen op het beleid en de keuzes die de PCOB maakt. Zo vergroten we onze slagkracht en streven we naar meer verbinding met onze achterban die past bij deze tijd. De PCOB Ledenraad vergadert vier à vijf maal per jaar en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur.

Contact opnemen met de (leden van de) PCOB Ledenraad
Heeft u een vraag aan (één van) de leden van de Ledenraad? De Ledenraad is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: info@kbo-pcob.nl De vergaderingen van de PCOB Ledenraad zijn openbaar. PCOB-leden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet