Uw vereniging

Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden.

Gemeenschappelijk actief
De PCOB is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland en waarin de leden, zelf ouderen, actief participeren. Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.

Hoe we daaraan werken? Door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. Dynamisch, betrokken en christelijk geïnspireerd. Dat doen we samen met ‘onze’ senioren.  Immers, ouderen hebben tijdens hun leven een grote veerkracht en wijsheid opgebouwd. Met kennis, ervaring en betrokkenheid vormen zij bovendien de ruggengraat van de vereniging. Úw vereniging. Want we zijn gemeenschappelijk actief.

Belangenbehartiging
De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland, in het bijzonder voor onze eigen leden. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Onder meer met lobbywerk richting politiek en richting andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. In gesprekken met de politiek laten we de stem van de ouderen nadrukkelijk doorklinken. Dat is niet altijd meteen zichtbaar voor u als lid. Maar dat is het wél op termijn. Want met ons lobbywerk voeren we daadwerkelijk invloed uit op wet- en regelgeving. We behartigen uw belangen op landelijk niveau in Den Haag én in uw eigen stad of dorp.

Lees meer over belangenbehartiging.

De PCOB is opgericht in november 1960 en heeft circa 50.000 leden en ongeveer 220 lokale afdelingen verspreid over heel Nederland.
Het modelreglement voor afdelingen vindt u hier. 
De PCOB heeft een ANBI status. Meer informatie hierover vindt u hier.

In ons directieverslag en het financieel jaarverslag leest u meer over onze werkwijze en activiteiten en leggen wij verantwoording af over onze inspanningen van het afgelopen jaar.

De statuten en het Huishoudelijk Reglement PCOB.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden