We gaan weer beginnen

2 sep 2021 Landelijk

De Activiteitencommissie PCOB is weer voor u in de lucht:

Op dinsdag 14 september 2021 om 14.00 uur houden we weer, na anderhalf jaar Coronaleed, onze eerste lezingmiddag voor onze PCOB-leden Zeewolde. Fijn dat zovelen zich hebben laten vaccineren en we het virus de kop in hebben kunnen drukken. Echter met de nieuwe Delta-variant blijft het oppassen. Na een kortstondige verhoging van het aantal positieve testen , 2e helft juli, lijkt het weer de goede kant op te gaan, maar we moeten héél alert blijven. De huidige Corona-maatregelen zullen we dan ook goed moeten blijven naleven om ons zelf en ook anderen te behoeden voor besmettingen. Dus vaccineren, testen en je goed houden aan de basisregels, we doen het voor onszelf en juist ook  voor de ander, je (klein)-kinderen, ouders, opa’s/oma’s, vrienden en alle lieve mensen in je omgeving.

Als Activiteitencommissie hebben we het bovenstaande goed in onze oren geknoopt en zijn we aan de slag gegaan. We hebben goed overleg gehad met het bestuur en de Open Haven en hebben een goede en verantwoorde oplossing gevonden. In een vorige uitgave van de BIJKLANKEN hebben we al aangegeven dat we zijn uitgeweken naar de Open Haven, zaal de Kogge. Toch blijkt de zaal de Kogge te klein om met 50-60 personen de 1,5 meter afstand te kunnen  realiseren. In de bespreking met de beheerder van de Open Haven en de Activiteitencommissie hebben we in detail de mogelijkheden van de Open Haven besproken. Zolang de 1,5 meter afstand van kracht blijft gaan we onze bijeenkomsten in de kerkzaal van de PGZ houden, linker gedeelte ( De Hoeker ) met het liturgisch centrum. We kunnen dan gebruik maken van alle technische voorzieningen. Indien de 1,5 meter , naar wij hopen zo spoedig mogelijk vervalt, gaan we gebruik maken van de zaal de Kogge.

Voor onze bijeenkomsten in de Open Haven zullen wij ons strikt aan onderstaande maatregelen moeten houden :-

  • Alle leden moeten zich vooraf aanmelden per mail of telefonisch bij Berber, Ineke of Ruud /Frouwke
  • Alle aanmelders met telefoonnummers en/of mailadressen worden op een presentielijst gezet en een aantal weken bewaard in verband met eventueel Bron en Contact onderzoek bij een besmetting. Na 3 weken wordt deze lijst dan weer vernietigd. Indien u zich aanmeldt gaat u akkoord met de privacy-maatregel ( APG regels )
  • De bezoekers worden naar hun vaste zitplaats begeleidt door de leden van de ActCie en blijven gedurende de middag op de aangewezen stoelen zitten.
  • De koffie/thee wordt door de leden van de ActCie aan tafel ingeschonken.
  • Tafels en stoelen staan zo opgesteld dat de 1,5 meter afstand eis gewaarborgd is , er mag dus niet met de tafels en stoelen worden geschoven.
  • Na afloop van de middag gaan we georganiseerd naar buiten, dus de 1,5 meter afstand eis respecteren.
  • Leg nu alvast wat klein muntgeld apart, want dat is nodig voor de koffie/thee en de Lief en Leed Pot.

Aanmeldadressen:

Wij rekenen op uw komst!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden