Welke persoonsgegevens zijn bij de PCOB bekend / heeft de PCOB nodig?

*/ ?>

De PCOB heeft voor de ledenadministratie de volgende persoonsgegevens nodig: naam en voorletter(s); adres en woonplaats; geboortedatum; datum inschrijving; administratieve gegevens, waaronder de functies die men bekleedt binnen de vereniging PCOB. Daarnaast kunnen de volgende gegevens worden gevraagd: telefoonnummer; e-mailadres; geslacht; titulatuur; huwelijksdatum. Het verstrekken van deze gegevens geschiedt op vrijwillige basis.

Voor de personeelsadministratie heeft de PCOB nodig: naam en voorna(a)m(en); adres en woonplaats; geboortedatum; burgerlijke staat; telefoonnummer; e-mailadres; salarisgegevens; geslacht; tijdschrijfgegevens; registratie gevolgde cursussen en opleidingen; gegevens van beoordeling- en functioneringsgesprekken; sofinummer; bank-/gironummer; kopie paspoort/ID-kaart; gegevens ziektekostenverzekering; gegevens inzake loonbelasting; Curriculum Vitae; gegevens met betrekking tot gezondheid voor zover dit noodzakelijk is voor re-integratie of begeleiding van betrokkenen in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie hierover is te vinden in het reglement bescherming persoonsgegevens.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina