Wat zijn de gevaren van delier in het ziekenhuis en hoe voorkom ik dat?

*/ ?>

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie ouderen het ziekenhuis in slechtere conditie verlaat dan dat ze erin kwamen. Een delier is één van de grootste bedreigingen voor oudere patiënten. De PCOB werkt samen met Unie KBO, NOOM en NVOG aan seniorvriendelijke ziekenhuizen waar aandacht is voor voorkomen van een delier.

Zo herkent u een delier:

 • Plotselinge verwardheid
 • Desoriëntatie
 • Concentratieproblemen, snel afgeleid
 • Geen opdrachten kunnen uitvoeren
 • Angstig en achterdochtig zijn
 • Stemmingswisselingen
 • Hallucinaties en waandenkbeelden
 • Geagiteerd, of juist apathisch gedrag
 • Gestoord dag- en nachtritme
 • Niet meer willen eten of drinken

Wat doen bij een delier?
Roep de hulp in van de behandelende artsen en verpleegkundigen!

Wat moet er gebeuren?

 • De oorzaak van het delier achterhalen: wat kan het delier hebben uitgelokt?
 • De oorzaak aanpakken. Prikkels verminderen, rust en ritme inbouwen, voldoende voeding en vocht, de juiste medicijnen.
 • Zorgen voor emotionele veiligheid: de patiënt geruststellen en zo min mogelijk alleen laten; zorgen voor vertrouwde gezichten om hem of haar heen.
 • Zorgen voor fysieke veiligheid: waar mogelijk het beperken van katheters, infusen en drains; de omgeving veilig maken voor vallen en struikelen.
 • Omstandigheden optimaliseren: de patiënt zo min mogelijk verplaatsen, zorgen voor een goede slaap/waak verhouding, gedempt licht, voldoende oriëntatiepunten en hulpmiddelen.

Op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl leest u meer over het herkennen en voorkomen van een delier en wat seniorvriendelijke ziekenhuizen ondernemen.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina