Wat is het doel en de werkwijze van de PCOB?

*/ ?>

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. In de officiële statuten staat: ‘De vereniging stelt zich ten doel de geestelijk en materiële belangen van zowel de ouderen in het algemeen, als die van haar leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.’

De PCOB wil dit doel bereiken door onder meer:

 • Op te komen voor de positie van de ouderenen en de samenleving te betrekken bij het wegnemen van belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn van ouderen;
 • De belangen van leden te behartigen als belanghebbenden bij een ondernemings- en/of bedrijfstakpensioenfonds;
 • Op verzoek of uit eigen beweging advies te geven aan overheid en andere instellingen, die betrokken zijn bij het bevorderen van het welzijn van ouderen;
 • Sociale, sociaal-culturele, recreatieve, educatieve en voorlichtende activiteiten te organiseren;
 • Samen te werken met kerken, kerkelijke instellingen en daarmee vergelijkbare organisaties;
 • Samen te werken met en te participeren in plaatselijke, regionale, provinciale, nationale en internationale organisaties;
 • Periodieken via diverse communicatiekanalen uit te geven;
 • “public relations” in beeld, woord en geschrift te bevorderen;
 • Leden te adviseren;
 • Fondsen en andere middelen verwerven;
 • Vergaderingen te beleggen en organisatorische maatregelen te nemen;
 • Alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel.

Lees meer over het doel en de werkwijze van de PCOB in de statuten.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina