Wat is de grondslag van de PCOB? Wat zijn de kernwaarden van de PCOB?

*/ ?>

PCOB staat voor Protestants Christelijke Ouderen Bond. Het denken en handelen van de PCOB is gebaseerd op de Bijbel. In deze uitwerking van onze missie en visie leest u hoe de PCOB hier handen en voeten aan geeft.

De christelijke grondslag van de PCOB is terug te zien in drie centrale waarden: ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’. De grondslag maakt dat de PCOB kleur bekent en stelling neemt als belangenbehartiger van 50-plussers in de context van onze snel veranderende maatschappij. Vanuit deze levensbeschouwing streeft de PCOB naar een maatschappij waarin ieder met zijn of haar mogelijkheden volwaardig kan functioneren. In de praktijk betekent dit onder meer dat leden in de afdelingen veel tijd aan elkaar besteden en naar elkaar om kijken.

De grondslag van de PCOB staat ook in de statuten vermeld. Meer over de kernwaarden van de PCOB leest u in het identeitsdocument Dat ik zijn mag – Voor denkers en doeners, praters en zwijgers (pdf). Dit identiteitsdocument bevat naast een inhoudelijke uitwerking ook een praktische handreiking om met elkaar in gesprek of aan de slag te gaan

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina