Wat doet de PCOB?

*/ ?>

De PCOB wil de geestelijke en materiële belangen van mensen van 50 jaar of ouder in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin behartigen.

De PCOB kent drie kerntaken:

  • Belangenbehartiging: de geestelijke en materiële belangenbehartiging op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau met als aandachtsvelden: zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit, technologie, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving.
  • Participatie: het behouden en versterken van een volwaardige plaats van mensen van 50 jaar of ouder in onze samenleving.
  • Ontmoeting: het scheppen van voorwaarden voor sociaal-culturele ontmoetingen en activiteiten, vooral op afdelingsniveau.

Lees meer over het doel en de werkwijze van de PCOB in de statuten en in het jaarverslag.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina