Wat betekent afschaffing van de Cer (Compensatie eigen risico) voor mij?

*/ ?>

Eind juni en in juli 2014 verstuurt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brieven (en een bijgesloten antwoordkaart) aan mensen die Cer ontvingen. Daarin staat dat de compensatie stopgezet wordt. In de brief wordt gewezen op een aantal belangrijke zaken:

  • De Cer is per 1 januari 2014 afgeschaft en ontvangt u dus dit jaar al niet meer.
  • Mogelijk ontving u Cer als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Hard nodig dus! Het stoppen van de Cer wil niet zeggen dat u geen ondersteuning meer kan ontvangen. Deze komt alleen niet meer bij de landelijke overheid vandaan, maar van uw gemeente. De gemeente heeft budget beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben, vanuit de Wmo of vanuit de bijzondere bijstand. Het is niet zo dat u automatisch vanuit uw gemeente eenzelfde tegemoetkoming gaat ontvangen, de gemeentes gaan hier hun eigen beleid op voeren en de tegemoetkomingen per individuele situatie (opnieuw) bekijken.  Zie ook de website van het CAK.
  • Op dit moment weet uw gemeente nog niet dat u vorig jaar (en misschien al wel veel langer) de Compensatie eigen risico ontving. Als u de antwoordkaart die bijgesloten is bij de brief van het CAK die u krijgt, terugstuurt kan het CAK uw gegevens (Burgerservicenummer, geboortedatum en naam) aan uw gemeente doorgeven. Vanwege privacybescherming mag het CAK deze gegevens niet zonder uw toestemming doorsturen, maar als de gemeente deze gegevens niet van het CAK ontvangt, weten zij ook niet dat u een tegemoetkoming ontving. Zij kunnen u dan niet informeren over wat u moet doen om eventuele tegemoetkomingen via de gemeente te ontvangen. Even tekenen terugsturen dus.
  • De fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten in aangepaste vorm blijft gewoon bestaan. Hier kunt u bij uw belastingaangifte gewoon gebruik van blijven maken. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. 

>Lees ook het nieuwsbericht van de PCOB over afschaffing Cer (en Wtcg)

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina