Wat betekent afschaffen van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) voor mij?

*/ ?>
  • U ontvangt eind 2014 / begin 2015 nog wel de tegemoetkoming vanuit de Wtcg over 2013. Deze wordt altijd einde van het jaar uitbetaald over het voorgaande jaar. Via een brief van het CAK bent/wordt u geïnformeerd over het stoppen van de tegemoetkoming. Bij deze brief zit een antwoordkaart die u moet terugsturen om de gemeente te informeren over uw situatie.
  • Mogelijk ontving u Wtcg als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Hard nodig dus! Het stoppen van de Wtcg wil niet zeggen dat u geen ondersteuning meer kan ontvangen. Deze komt alleen niet meer bij de landelijke overheid vandaan, maar van uw gemeente. De gemeente heeft budget beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben, vanuit de Wmo of vanuit de bijzondere bijstand. Het is niet zo dat u automatisch vanuit uw gemeente eenzelfde tegemoetkoming gaat ontvangen, de gemeentes gaan hier hun eigen beleid op voeren en de tegemoetkomingen per individuele situatie (opnieuw) bekijken. Door de antwoordkaart terug te sturen, geeft u toestemming aan het CAK om uw gegevens te delen met uw gemeente. Zij kunnen u dan informeren over hun beleid.

> Lees ook het nieuwsbericht van de PCOB over afschaffing Wtcg.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina