Waarom wil de overheid dat mensen langer thuis blijven wonen? En wat als ik dat niet wil of kan?

*/ ?>

De manier waarop de langdurige zorg in Nederland geregeld is, werd bijna 50 jaar geleden bedacht. Sinds die tijd is de samenleving veranderd. En ook de economie en onze wensen rondom zorg zijn veranderd. We willen langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als we ouder worden of een beperking hebben. En daarbij willen we kwalitatief goede zorg krijgen. Daarvoor is een andere organisatie van de langdurige zorg nodig. Ook het kostenplaatje speelt mee. Er zijn in de toekomst meer mensen die zorg nodig hebben, waardoor deze onbetaalbaar dreigt te worden. Daarom is er een nieuw systeem ontwikkeld om de zorg te organiseren, met meer nadruk op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen.

Als gevolg van alle veranderingen in de zorg, zullen ouderen weer vaker en langer thuis (moeten) blijven wonen en zullen er steeds meer verpleeghuizen en verzorgingshuizen sluiten. Omzien naar elkaar en mantelzorgondersteuning wordt steeds belangrijker.

Wie nu in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, behoudt zijn recht op zorg en ondersteuning. Maar mensen met lichte zorgvragen worden sinds 1 januari 2014 niet langer toegelaten in verzorgingshuizen (ouderen met zorgzwaartepakket 1 en 2). In 2015 volgen cliënten in categorie 3 en in 2016 die in 4.

Verpleeg- en verzorgingshuizen zoals we die nu nog kennen, zijn over een aantal jaar verleden tijd. Wel blijven er gespecialiseerde verpleeghuizen voor mensen met een zware zorgvraag.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina