Waar kan ik de jaarrekening en begroting van de PCOB vinden?

*/ ?>

Het landelijk bestuur van de PCOB brengt tijdens de Ledenraadsbijeenkomst (binnen zes maanden na afloop van het boekjaar), het jaarverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. Het landelijk bestuur geeft de Ledenraad (een gekozen afvaardiging van PCOB-leden uit het hele land) tijdens die bijeenkomst ook een toelichting op de jaarrekening en legt deze ter goedkeuring aan hen voor. De jaarrekeningen en begrotingen van dit jaar en voorgaand jaar kunt u downloaden en inzien via onze website.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina