Is de PCOB ANBI? En wat betekent dat eigenlijk?

*/ ?>

Ja, de PCOB is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat de instelling zich voor minstens 90% moet inzetten voor algemeen nut. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Zo zijn giften aan ANBI’s bijvoorbeeld aftrekbaar van de belasting.

N.B. De lidmaatschapscontributie is geen gift en komt derhalve niet voor aftrek in aanmerking.

Lees meer over ANBI’s op de website van de Belastingdienst:

  >Als ANBI is de PCOB verplicht een aantal gegevens te publiceren op haar website. Hier vindt u al deze gegevens op een rijtje.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina