Hoe ziet de structuur/organisatie van een afdeling eruit? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

*/ ?>

Afdelingen hebben een eigen afdelingsbestuur, bestaande uit tenminste drie leden (voorzitter, secretaris, penningmeester). Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor:

  • het financiële beheer van de afdeling;
  • de uitvoering van het landelijk vastgestelde beleid;
  • de lokale belangenbehartiging;
  • de organisatie en uitvoering van afdelingsactiviteiten;
  • de uitvoering van statuten en reglementen van de PCOB.

In het Huishoudelijk Reglement staat meer over de taken en verantwoordelijkheden van afdelingen.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina