Hoe komt de PCOB aan nieuwe leden?

*/ ?>

Ledenwerving is steeds meer een uitdaging voor de PCOB. De nieuwe generatie senioren wordt niet meer als vanzelfsprekend lid van de PCOB of ‘omdat het hoort’. De PCOB heeft onderzoek gedaan naar de doelgroep om meer inzicht te krijgen voor het opstellen van nieuwe plannen omtrent ledenwerving. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn samengevat in het document ‘Ledenwerving anno nu’.

Enkele aanbevelingen / tips/ wetenswaardigheden uit het onderzoek op gebied van ledenwerving die de PCOB meer wil toepassen:

  • Duidelijk laten zien welke resultaten een lidmaatschap / de bond oplevert voor de maatschappij en persoonlijk voor het lid zelf.
  • Mensen meer aanspreken op persoonlijke overtuigingen en individuele voordelen en belangen. Dat gaat dus verder dan (financiële) korting! Ontwikkeling en ontplooiing spelen hier zeker een rol.
  • Ruimte maken voor inspraak en nieuwe ideeën. Senioren anno nu laten zich niet betuttelen, niet door huisarts, niet door overheid en ook niet door verenigingsbesturen. Inspraak is dé manier om de toekomst van het bestuur op lokaal niveau veilig te stellen.
  • Ontspanning en gezelligheid, belangenbehartiging en contact leeftijdsgenoten blijken belangrijkste reden voor lidmaatschap. Vooral in grote steden, waar mensen anoniemer leven, zijn gezelligheid en contacten mooie punten om lidmaatschap onder de aandacht te brengen.
  • Interesse is er: driekwart van de jonge senioren geeft aan een lidmaatschap van een ouderenbond te overwegen! Deze groep is met name geïnteresseerd in onderwerpen zoals Woon- en zorgvormen, Zorg, Wmo, Veiligheid en Openbaar vervoer.
Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina