Hoe is de PCOB georganiseerd?

*/ ?>

De afkorting PCOB staat voor: Protestants Christelijke Ouderen Bond. De PCOB is een vereniging gevestigd in Zwolle en opgericht op 11 november 1960. De PCOB heeft circa 88.000 leden. Zij vormen de basis van de organisatie. De vereniging heeft twee bestuurslagen. Naast de landelijke organisatie en het landelijk bureau, zijn er ruim 300 afdelingen. De zogeheten organen van de PCOB zijn: de afdelingen, de ledenraad, het landelijk bestuur en de beroepscommissie.

De PCOB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid onder het nummer 40478111. In het meest recente uittreksel van de KvK staat ook wie in het bestuur en in de directie van de PCOB zitten. Meer over de werkwijze van de PCOB als vereniging kunt u vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina