Hoe is het Nederlandse pensioenstelsel opgebouwd?

*/ ?>

1. Algemene Ouderdomswet (AOW)
Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Vroeger kreeg je AOW zodra je 65 was geworden. Maar de AOW-leeftijd gaat nu stapsgewijs omhoog. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

U kunt hier berekenen wanneer u zowel volgens de huidige als toekomstige regeling AOW-gerechtigd bent.

2. Pensioenopbouw via de werkgever
Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. Meestal betalen werkgevers 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

3. Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen
Met lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of om eerder met pensioen te gaan. Hier komt uw eigen spaarbankboekje nog eens bij; ook wel de vierde pijler genoemd.

Toezicht en regelgeving pensioenen
De regels voor pensioenen staan in de Pensioenwet. Deze wet regelt de taken en verantwoordelijkheden van pensioenfondsen, werkgevers en werknemers. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht uit.

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina