Hoe beheert de PCOB haar financiën?

*/ ?>

Het landelijk bestuur van de PCOB brengt tijdens de Ledenraadsbijeenkomst (binnen zes maanden na afloop van het boekjaar), het jaarverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid.
Het landelijk bestuur geeft de ledenraad (een gekozen afvaardiging van PCOB-leden uit het hele land) tijdens die bijeenkomst ook een toelichting op de jaarrekening en legt deze ter goedkeuring aan hen voor. De jaarrekening van 2015 kunt u downloaden en inzien.

Document:
Jaarrekening-2015

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina