Hoe behartigt de PCOB mijn belangen?

*/ ?>

De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed bepaalt de PCOB haar visie, die ook verankerd ligt in grondslag en doelstelling van de PCOB.

De PCOB behartigt de belangen van ouderen, onder meer door (al dan niet in samenwerkingsverband) aanbevelingen te doen aan overheid en samenleving, in gesprek te gaan met de politiek en aandacht te vragen voor de belangen van ouderen.

 

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina