Hoe behartigt de PCOB de belangen van ouderen op het gebied van (openbaar) vervoer?

*/ ?>

Overleg met de NS, Prorail, ANWB en andere vervoersorganisaties vindt voornamelijk plaats in het ‘Locov’: het landelijk overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer. De PCOB is daarin vertegenwoordigd door de CSO, de koepel van ouderenorganisaties.

Het Locov heeft adviesbevoegdheid over diverse zaken, onder andere over de tarieven, de OV-chipkaart en toegankelijkheid. Meer informatie vindt u op www.locov.nl. Daar staan ook alle adviezen van de gezamenlijke consumentenorganisaties en de besluiten van NS.

Connexxion en andere busmaatschappijen zitten niet in het Locov: het Locov is alleen voor treinvervoer en alleen landelijk (Connexxion werkt in regio’s). Maar ook op regionaal niveau is overleg met consumentenorganisaties: daar heb Rocov’s (Regionaal overleg consumentenorganisaties openbaar vervoer). Ouderenorganisaties zijn daarin vertegenwoordigd, als samenwerkingsverband, maar ook in sommige gevallen middels (vrijwilligers van) de PCOB.

In bijgevoegd document vindt u meer informatie over specifieke belangenbehartiging van de PCOB voor ouderen in het openbaar vervoer zoals toiletten in de trein, toegankelijkheid van treinen, de ov-chipkaart e.d.

 

Heeft dit antwoord u geholpen? ja | nee
« Naar veel gestelde vragen
« Naar vorige pagina