Voorgenomen fusie PCOB – ANBO

26 sep 2023 Landelijk

Begin dit jaar besloten de ledenvergaderingen van de PCOB en ANBO groen licht te geven voor de verkenning/voorbereiding van een fusie. We hebben lang gehoopt, dat het voorgenomen samengaan van de Unie KBO en PCOB tot een sterk KBO-PCOB zou leiden. Op lokaal niveau wordt er vaak heel prettig samengewerkt, maar één vereniging KBO-PCOB zit er (nog} niet in.
Na zeven jaren interne pogingen heeft PCOB de regie genomen. Wij zijn een gezonde vereniging, maar hebben te maken met vergrijzing en ledenverlies. Er is op landelijk niveau overleg gestart met de ANBO, om te kijken op welke manieren er (beter) samengewerkt kan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om belangenbehartiging in Den Haag en het in stand houden van een tijdschrift.
De PCOB heeft een eigen identiteit en een afdelings-netwerk en ANBO heeft krachtige aanvullende diensten. Wij vertrouwen erop, dat we met behoud van onze eigenheid samen van grote betekenis kunnen zijn voor senioren in Nederland. Wij zijn ons ten volle bewust van onze wortels in de Schrift en het Evangelie.

Op 29 juni spraken de ledenraden van PCOB en ANBO zich uit voor een ver-dere uitwerking van een fusie. Er is nog veel werk te verzetten, voordat het definitieve besluit genomen kan worden.
We houden u op de hoogte.

 

Voorgenomen-fusie-PCOB-en-ANBO

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden