Verschijningsdata ANBO-PCOB Magazine

Planning 2025

Beste afdelingen, bestuursleden en bezorgers,

Op 3 september verschijnt ons nieuwe gezamenlijke magazine. Daar bent u natuurlijk heel nieuwsgierig naar. En waarschijnlijk wilt u ook weten wat de verschijningsdata zijn van dat magazine volgend jaar in 2025. Het is belangrijk dat de data van uw eigen nieuwbrief en die van het magazine zoveel mogelijk samenvallen. Daarom heeft iedereen mee kunnen denken over de nieuwe data voor 2025. 

Op de enquête die we in april rondstuurden, kon iedereen kiezen uit drie verschillende versies:

 • Versie 1 A is een vergelijkbare planning met dit jaar, waarin de acht edities gelijkmatig over het jaar zijn verdeeld.
 • Bij versie 2 B valt de verschijning zoveel mogelijk einde maand en is de zomer vrij.
 • Bij versie 3 C zijn de data afgestemd met de bladen Ons van KBO en KBO Magazine Noord- en Zuid-Holland.

Versie B favoriet
In totaal kregen we 291 reacties, waarvoor dank. Een grote meerderheid koos hierbij voor versie B. De definitieve verschijningsdata voor het ANBO-PCOB Magazine in 2025 zijn daarom:

 •                                editie nr/maand                          dinsdag            
 •                                1             Januari/februari             28 januari                         
 •                                2             Maart                                25 februari
 •                                3             April/mei                         25 maart                           
 •                                4             Juni                                   20 mei (i.v.m. Hemelvaart 29 mei)
 •                                5             Juli/augustus                  24 juni
 •                                6             September                       26 augustus     
 •                                7             Oktober/november        30 september 
 •                                8             December                        25 november

Wij zullen deze data ook naar de redacties van de KBO-bladen sturen met het verzoek hier zoveel mogelijk rekening mee te houden voor (ANBO-)PCOB-afdelingen die samenwerken met KBO-afdelingen. Hopelijk zorgen de nieuwe verschijningsdata ervoor dat het voor uw afdeling makkelijker wordt om de eigen nieuwsbrieven mee te bezorgen met de magazines.

De verschijningsdata voor magazines in tweede helft 2024 zijn als volgt:

Juli/augustus                23 juli        
September                      3 september           
Oktober/november   22 oktober   
December                       3 december

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden