Medische keuring

Zo werkt de medische keuring

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen en bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u een medische keuring ondergaan. Hoe zo’n medische keuring werkt? Dat leest u hier:

Formulier Eigen Verklaring

Een half jaar voordat uw rijbewijs afloopt, ontvangt u van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) een herinneringsbrief. Dat is een goed moment om werk te maken van de medische keuring. Op de website van de CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kunt u een formulier (Eigen Verklaring) aanvragen. Een klein aantal van de vragen moet worden beantwoord door een arts, aan de hand van een kleine keuring. De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten, maar verwijzen hen naar een onafhankelijke collega. Op basis van dit formulier beoordeelt de CBR uw rijgeschiktheid.

Eventueel: een aanvullend onderzoek

Het kan zijn dat het CBR na deze keuring een aanvullend onderzoek nodig vindt door één of meer medisch specialisten. Zoals een oogarts of een neuroloog. Het CBR heeft hiertoe de wettelijke bevoegdheid. Bij goedkeuring kunt u uw rijbewijs bij de gemeente voor vijf jaar verlengen. Het is ook mogelijk dat de goedkeuring voor een kortere periode wordt gegeven. Het CBR kan ook besluiten dat u uw rijbevoegdheid verliest.

Ook als u zelf twijfelt aan uw rijgeschiktheid

Twijfelt u zelf aan uw rijgeschiktheid, omdat uw gezondheidssituatie is veranderd? Dan is het belangrijk zelf een medische keuring aan te vragen. Voor de veiligheid van uzelf, van uw medepassagiers en van de medeweggebruiker.

Geen rijbewijskeuring nodig voor bromfietsrijbewijs

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u alleen uw bromfietsrijbewijs vernieuwen? Dan hoeft u zich niet medisch te laten keuren.

Groot rijbewijs

Voor het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een groot rijbewijs voor de categorie C, CE, D of DE moet u altijd medisch gekeurd worden.

Vergoeding door een verzekeraar

Meer informatie volgt binnenkort.

<< Vorige pagina