Jaarverslag PCOB

 

In het Jaarverslag legt het landelijk bestuur verantwoording af aan de leden van de vereniging PCOB over het gevoerde beleid. Het Jaarverslag wordt jaarlijkst goedgekeurd door PCOB Ledenraad; het hoogste orgaan van de vereniging. Het Jaarverslag van de PCOB voldoet aan de Governance code van de MO-groep en aan de ANBI-regelgeving.

Lees hier meer over werkzaamheden en resultaten van de PCOB in de afgelopen jaren: