Kandidaten Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft drie zetels in de ledenraad. Onderstaande drie kandidaten zijn verkozen. 

Joop Evertse | Hardinxveld-Giessendam

Sinds 2017 maak ik deel uit van de ledenraad PCOB. Destijds werd ik gemotiveerd door het feit dat de senioren niet langer onderdeel dreigen uit te maken van de totale maatschappij, maar een losstaande groep worden die voornamelijk als lastig en geldverslindend wordt ervaren. In mijn ogen kunnen de ouderen met hun levenservaring juist een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.
Seniorenorganisaties hebben wat dat betreft een belangrijke opdracht te vervullen. Het gaat niet alleen om behoud van pensioenen en goede zorg, maar er is ook de opdracht om de ouderen integraal onderdeel te laten blijven uitmaken van de maatschappij. Mijn motivatie van toen geldt nog steeds en daarom heb ik mij herkiesbaar gesteld.

Mijn langjarige bestuurlijke ervaring, redelijk gedegen bestuurs-juridische kennis en tamelijk groot politiek netwerk wil ik bij dit alles ook weer graag inzetten.

 

Ella Schipper- Vollebregt | Rotterdam

Omdat ik sinds enige tijd geen bestuursfunctie meer bekleed en dit als een gemis ervaar, trok de oproep om zitting te nemen in de ledenraad PCOB mij aan om weer aan een bestuurlijk overleg deel te nemen. Vele jaren ben ik bezig geweest in diverse overlegorganen voor groepen mensen in onze samenleving, die extra steun nodig hebben om te kunnen (blijven) participeren in de maatschappij.
Naast verschillende activiteiten ben ik ook politiek actief geweest in het CDA; in het provinciale (Zuid-Holland) en het lokale (Rotterdam) afdelingsbestuur, als vertegenwoordiger van de CDA-Vrouwen en in het landelijk bestuur van de CDAV namens Zuid-Holland. Daarnaast ben ik een aantal jaren voor het CDA lid geweest van de Deelgemeenteraad Hillegersberg-Schiebroek, portefeuille Zorg en Welzijn.
Ik verwacht dat ik deze ervaringen goed kan gebruiken in de ledenraad PCOB. De PCOB richt zich immers ook op lokale, provinciale en landelijke belangen. Het deelnemen aan de ledenraad lijkt mij daarom een mooie aanvulling en afsluiting van al mijn activiteiten.

 

Arie Slob | Noordeloos

Het lijkt al weer lang geleden, dat ik (kort) deel uitmaakte van de eerste Ledenraad van de PCOB. Destijds heb ik gekozen voor de rol van provinciaal coördinator, een rol die helaas niet verenigbaar was met die van ledenraadslid.
Mijn PCOB-hart is al die jaren blijven kloppen en ik zou graag een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB. Het moment is gekomen om landelijk een sterker christelijk geïnspireerde stem te geven aan ons als senioren.
Naast verschillende vrijwilligersfuncties binnen de PCOB (voorzitter afdeling Giessenlanden en rayonbezorger) ben ik voorzitter Alzheimer Nederland regionale afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard. Tevens ben ik trainer Samen Dementievriendelijk (SDV), voorzitter Zonnebloem regionale afdeling Alblasserwaard en voorzitter lokale omroep Klokradio, gemeenten Alblasserdam en Molenlanden. Ik wil graag deze ervaringen inzetten in de ledenraad PCOB.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden