Kandidaten Zeeland

Zeeland heeft één zetel in de ledenraad. 

Paula de Waal-Moens | Vlissingen

Vier jaar geleden werd ik gekozen als ledenraadslid PCOB. Ik heb vanaf 2017 ervaring op mogen doen. Het meedenken in de processen van de PCOB en de Unie KBO is boeiend. Dit is de reden dat ik mij herkiesbaar stel.
Voor de provincie Zeeland vind ik het belangrijk dat de afdelingen verder kunnen met de speerpunten van de PCOB, het liefst samen met de jongere senioren. Het bezoeken van de afdelingsbijeenkomsten van de leden in de regio Zeeland vind ik nuttig en zal ik blijven doen. Ik vind dat een ledenraadslid moet weten hoe, noem het maar de sfeer, in de afdeling is. Bestuursvergaderingen bijwonen hoort daar ook bij.

Naast dit alles heb ik als bestuurslid van het Rode Kruis, afdeling Middelburg-Veere, bestuurslid van het Vluchtelingenwerk Walcheren en als voorzitter PCOB-afdeling Vlissingen gefunctioneerd.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet