Kandidaten Utrecht

Utrecht heeft twee zetels in de ledenraad. Deze worden de komende tijd bezet door:

 

Henk Tolsma | Driebergen-Rijsenburg

Als lid van de ledenraad PCOB zou ik graag iets betekenen voor de senioren (mijn leeftijdsgenoten).
Vanaf 2002 geniet ik van een (pre)pensioen, daarvoor heb ik met veel plezier gewerkt, voornamelijk in de buitendienstfuncties. Vanaf 1961 tot op heden heb ik, naast tal van hobby’s, verscheidene functies als vrijwilliger uitgeoefend. Ik heb jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan binnen een aantal gremia van het maatschappelijk leven. Ook heb ik ervaring opgedaan als ledenraadslid van een omroeporganisatie. In 2007 kreeg ik een Koninklijke onderscheiding.

Momenteel ben ik nog actief als afgevaardigde en q.q. lid ledenraad Vereniging van Aegon. Daarnaast ben ik lid van het winkelteam Huis Doorn en lid van het teambusje voor vervoer van minder mobiele ouderen binnen onze dorpen. Heel graag zou ik de komende jaren de belangen van de senioren behartigen en dan met name binnen de provincie Utrecht.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden