Kandidaten Overijssel

Overijssel heeft twee zetels in de ledenraad. Deze worden bezet door:

Martin Visch | Zwolle 

Ik heb besloten om mij herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn als lid van de Ledenraad PCOB omdat ik graag nog een periode mijn bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van PCOB en KBO-PCOB. 
Ik ben socioloog, heb grote affiniteit met levensvragen en zingeving en de betekenis en rol daarvan in organisaties als de PCOB. Ook thema’s als, zorg en welzijn, marketing, positionering en versterking van verenigingen, management en leidinggeven spreken mij aan. Ik heb bestuurlijke ervaring in onderwijs, politiek, zorg en welzijn en diverse kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties. Tot 1 maart 2017 ben ik Programmaleider Hoger Management en Leidinggeven geweest bij de Business School van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast heb ik mijn eigen bureau: VISCH-TA, training en advies. Ik denk dat ik deze ervaring ook de komende jaren goed kan gebruiken bij KBO-PCOB. 

 

Henk Zieleman | Hasselt 

De kernwaarde van ons bestaan als PCOB, – omzien naar elkaar -, is voor mij altijd leidend geweest. Ik heb steeds vanuit de overtuiging geleefd dat je niet alleen voor jezelf in deze wereld leeft, maar ook voor de ander. Anders gezegd: wel jezelf zijn, maar niet alleen met jezelf bezig zijn. Elkaar ruimte geven en ruimte maken voor elkaar. 
Persoonlijk, beroepsmatig, maatschappelijk en kerkelijk heb ik steeds getracht vanuit die gedachte te werken. Dat heeft me o.a. ook bij de Ledenraad PCOB gebracht. Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, en in het bijzonder gericht op een vruchtbare, maar ook noodzakelijke, samenwerking van protestanten en katholieken (binnen PCOB en Unie KBO).  

Omdat ik zin heb in een nieuwe uitdaging en we voor mijn gevoel voor een uitdaging staan, heb ik besloten om mij nogmaals voor vier jaar verkiesbaar te stellen.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden