Kandidaten Noord-Holland

Noord-Holland heeft twee zetels in de ledenraad. Deze worden de komende tijd bezet door:

Simon Binnendijk | Alkmaar

Ik vind het van belang dat ook de provincie Noord-Holland een goede vertegenwoordiging in de ledenraad van PCOB heeft.
Daarbij komt dat ik het werk van de ledenraad interessant en van groot belang vind. De ledenraad beslist immers mee over het beleid van de organisatie en bepaalt mede de standpunten die in de landelijke belangenbehartiging worden ingenomen.
Al bijna 20 jaar ben ik lid van de PCOB en sinds een tijd ben ik voorzitter van de PCOB-afdeling Alkmaar-Heiloo.
Nadat ik jarenlang als docent werkzaam ben geweest, heb ik de overstap gemaakt naar de politiek. Binnen verschillende gemeenten ben ik als wethouder werkzaam geweest, met in mijn portefeuille o.a. Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijs en Welzijn. Heel graag zet ik mijn kennis en ervaring in voor de ledenraad van de PCOB.

 
Jaap Overbeek | Kudelstaart 

Omdat ik het belangrijk vind dat de belangen van ouderen in “Den Haag” goed voor het voetlicht worden gebracht, heb ik besloten om mij opnieuw verkiesbaar te stellen voor de ledenraad PCOB
De PCOB, en ook de Unie KBO, moet zich vernieuwen en zorgen dat zij aantrekkelijk wordt voor de jonge senioren. Dat betekent dat zij zich niet alleen moet richten op activiteiten die ouderen van 80 plus leuk vinden, maar ook activiteiten moet ontwikkelen die jongere senioren aanspreken. Dit proces moet door de ledenraad worden aangestuurd en gestimuleerd.   

Een andere rol van de ledenraad is de belangenbehartiging. Met trots en van dichtbij heb ik gezien hoe de jonge mensen van het Verenigingsbureau zich verdiepen in de materie van pensioenen, koopkracht, fiscale maatregelen etc. en volwaardige gesprekspartners zijn voor de ambtenaren. Hier werk ik graag nog vier jaar aan mee.  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden