Kandidaten Noord-Brabant

De twee zetels in Noord-Brabant zijn voor:

Arie van Kranenburg | Veghel

Evenals de afgelopen vier jaar wil ik wederom mijn bijdrage leveren aan het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van de senioren en de kwetsbaren in onze samenleving. Daar de laatste jaren door de politiek veel is bezuinigd op de zorgverlening en het sociale vangnet, is dit hard nodig.
Ook hecht ik er waarde aan dat door de PCOB op blijvende en overtuigende wijze aandacht wordt geschonken aan de invulling van de “C” in de naamgeving van de organisatie.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de lichte vorm van samenwerking met de Unie KBO. Ook het werk binnen de financiële commissie vanuit de ledenraad motiveert mij om mij herkiesbaar te stellen. Het is mijn inziens van belang dat de samenwerking met de Unie KBO in KBO-PCOB-verband ertoe leidt dat de belangenbehartiging voor alle senioren op landelijk niveau in stand zal blijven.

 

Cees Sprong | Eindhoven 

Van 2013 tot 2017 ben ik lid geweest van de ledenraad PCOB. Ondanks dat dit een roerige tijd washeb ik na een periode van vier jaar rust toch besloten mij weer verkiesbaar te stellen omdat ik erg betrokken ben bij de PCOB en haar doelgroep.  
Aan de vele ontwikkelingen, zoals de samenwerking met de Unie KBO en de landelijke belangenbehartiging, wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik ben zeer actief op zowel gemeentelijk als op provinciaal niveau.
Bijna 40 jaar ben ik werkzaam geweest als leraar binnen het basisonderwijs. Daarnaast heb ik ruime politieke ervaring en bekleed ik tot op heden verschillende functies bij seniorenorganisaties. Ik zie er naar uit om weer een bijdrage te mogen leveren aan deze mooie organisatie.  

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden