Kandidaten Gelderland

Gelderland heeft gekozen voor de onderstaande drie kandidaten.

Leo van den Berg | Bennekom

leo van den berg ledenraadGraag stel ik mij verkiesbaar voor de ledenraad PCOB.
Ik ben geïnteresseerd in de organisatie van verenigingen en wil graag mijn steentje bijdragen aan het landelijk verband. In mijn actieve leven heb ik altijd managementachtige functies bekleed, waarvan een aantal jaren als docent in het onderwijs maar de meeste jaren als directeur van grote levensmiddelen bedrijven.

Na mijn pensionering heb ik 13 jaar consultantwerk gedaan als vrijwilliger in ontwikkelingslanden. Meer dan 30 landen heb ik bezocht en aan ruim 40 projecten meegewerkt. Nu ben ik als vrijwilliger actief in mijn woonplaats, in de kerk en als belastinginvuller voor KBO-PCOB. In mijn vorige woonplaats heb ik vanuit verschillende dorpen die tot één gemeente waren gefuseerd een samenwerking tot stand gebracht. Van deze nieuwe afdeling Lansingerland ben ik een aantal jaren voorzitter geweest. De PCOB is voor mij een vereniging die zowel op plaatselijk niveau als in de landelijke belangenbehartiging veel kan betekenen voor ouderen. Daar werk ik graag aan mee.

 

Jan Bolt | Ermelo

Heel graag zet ik mij opnieuw voor vier jaar in als lid van de ledenraad PCOB. Ik vind de PCOB en de samenwerking met de Unie KBO van groot belang, met name in verband met de landelijke belangenbehartiging en de kennisoverdracht van het Verenigingsbureau naar de afdelingen en de leden. Ook de contacten met de regionale afdelingen hebben mij eens te meer doen inzien hoe belangrijk een lokale afdeling kan zijn voor individuele leden en met betrekking tot de belangenbehartiging voor het collectief.
De grote bedreiging van leegloop en het daarmede tandeloos worden van seniorenorganisaties met kennis van en aandacht voor zingeving, zal nog grotere aandacht moeten krijgen. Ik pleit voor samenwerking met anderen waar dat mogelijk is, met relativering van het eigen gelijk.
Professionele achtergrond: oud huisarts en SCEN arts, ervaring met medische beslissingen rond het levenseinde.

 

Anneke Tang- van der Keur | Epe

Mijn drijfveer om mij weer voor vier jaar verkiesbaar te stellen is dat ik graag meehelp om het proces van samenwerking en belangenbehartiging verder vorm te geven. In de afgelopen jaren is de samenwerking binnen KBO-PCOB niet altijd soepel verlopen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de weg, die de laatste maanden is ingeslagen de goede is, die het verdient om verder uitgerold te worden. Bij dit alles moeten de leden van onze vereniging centraal staan.
Als mediator is communiceren een belangrijk onderdeel van mijn vak. Graag zet ik mijn kennis op dit gebied in, zowel voor de leden in de provincie als op het niveau van de Ledenraad. Vertaling van wederzijdse belangen brengt gedragen oplossingen.
Belangrijke thema’s in de belangenbehartiging zijn voor mij de problematiek in de zorg, die door de coronacrisis nog urgenter is geworden dan hij al was, en het tot stand komen van een rechtvaardig pensioenakkoord.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden