Kandidaten Flevoland

Flevoland heeft twee zetels in de ledenraad. Er zijn drie kandidaten in deze provincie, u  heeft in de week van 6-13 april kunnen stemmen op twee kandidaten.

Arie Arkenbout | Dronten 

Heel graag stel ik mij herkiesbaar voor een tweede termijn in de ledenraad. De vertegenwoordiging van de PCOB in de plaatselijke en provinciale belangenbehartiging is een belangrijk onderdeel van de plaatselijke afdelingen van PCOB. Met deze input hoop ik de leden van PCOB in Flevoland als lid van de ledenraad te mogen vertegenwoordigen. Ik wil mij inzetten voor vernieuwing met als doel de PCOB interessant te laten zijn voor de jongere generatie senioren.

Ik wil graag:

  • De belangenbehartiging onder de aandacht brengen van de ledenraad.
  • De samenwerking Unie KBO en PCOB zowel in de provincie als plaatselijk stimuleren.
  • 50Plus leden werven met moderne communicatiemiddelen.
  • De werkwijze binnen de afdelingen vernieuwen, bijvoorbeeld op basis van projecten.

 

Wim Hijmissen | Lelystad

Hijmissen ledenraadNaar mijn overtuiging is het belangrijk en wordt het steeds belangrijker de belangen van senioren naar voren te brengen bij alle bestuurslagen die ons land kent, bij pensioenfondsen en woningbouwcorporaties. Nog te veel wordt óver senioren gesproken en niet mét hen. Het aantal senioren groeit al jaren en dat zal de komende jaren nog steeds zo blijven. Dat betekent dat meer aandacht voor seniorenhuisvesting nodig is, dat er tegenwicht wordt gegeven tegen de al maar verdergaande sluiting van fysieke vestigingen van banken en het verdwijnen van pinautomaten, dat de fysieke toegang tot de zorg goed is geregeld, ook als je digibeet bent. 

In Lelystad is ons ziekenhuis door een faillissement gesloten en zijn we aangewezen op Harderwijk en Almere. Vooral de minder mobiele senioren zijn hiervan de dupe, Het is belangrijk om daar als seniorenorganisatie aandacht voor te blijven hebben.

 

Tineke bij de Vaate | Creil (Noordoostpolder)

Ik stel mij verkiesbaar omdat ik van mening ben dat er landelijk een goede belangenbehartiging vanuit de basis van de ouderen richting de politiek moet zijn. In de jaren 2007-2014 ben ik lid geweest van het Landelijk Ouderen Platform van het CDA in Den Haag om daar rechtstreeks met Tweede Kamerleden in gesprek te zijn over voor senioren belangrijke thema’s (bijv. verhoging van de AOW-leeftijd).
Ook vandaag de dag lijkt het steeds belangrijker te worden dat ouderen hun geluid laten horen, met name op het gebied van pensioenen, wonen, welzijn en zorg. Vanuit mijn verleden als wethouder van o.a. ouderenbeleid weet ik ook dat dat niet altijd eenvoudig is, de ene senior is de andere niet! Meedenken hierover binnen de belangenbehartiging vanuit de PCOB voor de toekomst lijkt mij een mooie uitdaging.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden