Kandidaten Drenthe

Drenthe heeft twee zetels in de ledenraad. Deze worden de komende tijd bezet door:

Johan Beijering | Hoogeveen
Het is meer dan ooit belangrijk om bij te dragen aan het behartigen van de belangen van senioren en met name kwetsbare ouderen in de samenleving. Daarom stel ik mij voor een tweede termijn verkiesbaar.
Er zijn vele veranderingen gaande. Ouder worden mag daarbij geen probleem zijn. Ik heb vele jaren in de ouderenzorg gewerkt. Voor mij gold en geldt: ieder mens telt, is van waarde. De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door de wijze waarop met ouderen wordt omgegaan. De christelijke sociale gedachte was en is voor mij het uitgangspunt. Dat betekent omzien naar elkaar! Het omzien naar elkaar heb ik van huis uit mee gekregen en daar ben ik zeer dankbaar voor. Een sterke PCOB is o zo belangrijk; dit was belangrijk en is nog veel belangrijker geworden

 

Klaas Neutel | Nijeveen

Klaas Neutel Ledenraad

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan het goed behartigen van de belangen van senioren.
Van 2013 – 2017 heb ik met veel genoegen deel uitgemaakt van de eerste ledenraad PCOB. Sinds 2018 geniet ik van mijn pensioen en heb ik volop tijd om wederom bij te dragen. Ik vind het opnieuw een uitdaging om mede vorm te geven aan het orgaan van de PCOB dat het beleid van het bestuur in de gaten houdt en waar nodig adviezen geeft voor eventuele bijsturing. De samenwerking met de Unie KBO vind ik belangrijk voor de toekomst en ik wil graag mee uitdragen dat een goede samenwerking een meerwaarde is voor alle senioren in Nederland. 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden