Ledenraadsverkiezingen

In de ledenraad zitten mensen die onder andere maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met de activiteiten van de PCOB en met de belangenbehartiging voor senioren. We zitten nu middenin de selectieperiode voor de aankomende Ledenraadsverkiezingen.

Kandidaten De landelijke kiescommissie heeft de afgelopen periode voor elke provincie kandidaat-Ledenraadsleden geselecteerd. Dit kunnen zowel zittende leden zijn die zich herkiesbaar stellen als nieuwe kandidaten. Meer informatie over deze leden volgt 1 maart.

Stemweek Van 6 tot en met 13 april kunt u stemmen op de kandidaat van uw keuze.

Wat is het geplande tijdspad? De termijn voor kandidaatstelling sloot op 15 januari 2021. Op 22 februari wordt de kandidatenlijst per provincie vastgesteld. De verkiezingen vinden plaats in de tweede week van april 2021 (de week na Pasen). Begin juni 2021 wordt de nieuwe ledenraad PCOB geïnstalleerd.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden