Ledenraadsverkiezingen

In de ledenraad zitten mensen die onder andere maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met de activiteiten van de PCOB en met de belangenbehartiging voor senioren. We zitten nu middenin de selectieperiode voor de aankomende Ledenraadsverkiezingen.

Kandidaten De kandidaat-Ledenraadsleden zijn bekend. Dit kunnen zowel zittende leden zijn die zich herkiesbaar stellen als nieuwe kandidaten. De kandidaten stellen zich -per provincie- voor.

Kandidaten Drenthe
Kandidaten Flevoland
Kandidaten Friesland
Kandidaten Gelderland
Kandidaten Groningen
Kandidaten Limburg
Kandidaten Noord-Brabant
Kandidaten Noord-Holland
Kandidaten Overijssel
Kandidaten Utrecht
Kandidaten Zeeland
Kandidaten Zuid-Holland

Stemweek Van 6 tot en met 13 april heeft u uw stem uit kunnen brengen. In sommige provincies is er geen verkiezing gehouden omdat het aantal zetels gelijk is aan het aantal kandidaten.

Wat is het geplande tijdspad? De termijn voor kandidaatstelling sloot op 15 januari 2021. Op 22 februari is de kandidatenlijst per provincie vastgesteld. De verkiezingen vinden plaats in de tweede week van april 2021 (de week na Pasen). Begin juni 2021 wordt de nieuwe ledenraad PCOB geïnstalleerd.

Protocol stemming ledenraad PCOB
Protocol stemming ledenraad PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden