Thema’s

PCOB spreekt namens een brede achterban. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk, provinciaal én lokaal politici, beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids-)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving sterk is en blijft, dit doen we samen met de seniorencoalitie. Onze leden worden betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling door een netwerk belangenbehartiging, focusgroepen en een onderzoekspanel.

We zijn onder andere actief op onderstaande thema’s:

 Veiligheid

Wij zetten ons in voor de veiligheid van senioren. We willen voorkomen dat mensen zich door (het gevoel van) onveiligheid buitengesloten voelen. De focus op veiligheid mag niet ten koste gaan van de vrijheid van mensen. We besteden aandacht aan Internetveiligheid, Babbeltrucs, Veiligheid in en om uw huis en Veilig thuis (ouderenmishandeling).

Welzijn en zorg

Een goede gezondheid is voor veel senioren belangrijk. Wij helpen senioren om vitaal en gezond ouder worden. Het gaat niet alleen om zorg. Het welzijn van senioren is net zo belangrijk. Denk aan goede voorzieningen in de buurt, een sterk sociaal netwerk, de goede ondersteuning van de mantelzorger, etc. Ook daar gaan we voor! Met een sterke belangenbehartiging, met verschillende projecten en door voortdurend het gesprek  te voeren met de relevante organisaties.

Digitalisering

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral het gebruik van een smartphone en tablet neemt toe. Online winkelen, bankieren of contact houden met familie en vrienden, het wordt steeds gewoner. Maar ook het regelen van zorg en ondersteuning gebeurt steeds vaker online. Digitalisering is leuk en opent een wereld aan mogelijkheden. Voor de senioren die moeite hebben met digitalisering is een vangnet en ondersteuning nodig.

Koopkracht

Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Koopkracht moet zich rechtvaardig ontwikkelen. Daar maken we ons hard voor. Pensioen en AOW moet geïndexeerd.

Wonen

Hoe willen senioren wonen, nu en in de toekomst? Veel senioren wonen in een woning die niet geschikt is voor de oude dag. Om op een goede manier thuis oud te worden zijn soms aanpassingen aan de woning nodig of de stap naar een nieuwe woning. Wanneer begint u daar over na te denken?  En vooral ook hoe zorgen we dat er voldoende woningen zijn.

Zingeving

Senioren hebben levenskunst, kracht en wijsheid. Wij stimuleren en ondersteunen senioren bij de inzet daarvan in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dat is zowel zinvol als zingevend. Daarnaast helpen we ook bij het zoeken naar zingeving als je te maken krijgt met kwetsbaarheid rond het ouder worden, eenzaamheid, vragen rondom het levenseinde en andere levensvragen.

Lees meer over de thema’s.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden