Samen beslissen met uw arts/zorgverlener

Ziek zijn en behandeld moeten worden vraagt veel van iemand. Het is vaak een emotioneel proces met veel vragen. Vertrouwen op de medische kennis van artsen en behandelingsmogelijkheden zijn daarbij belangrijk. Maar ook wat u zelf belangrijk vindt is van groot belang. Artsen moeten hier goed van op de hoogte zijn. Geen patiënt is gelijk en dit vraagt om een goede gezamenlijke voorbereiding.

PCOB en KBO hebben in 2023 in samenwerking met Vilans en KBO Brabant het project Samen beslissen afgerond. In dit project stond een goede voorbereiding voor een ziekenhuisbehandeling centraal.  Tijdens bijeenkomsten samen met senioren en een aantal ziekenhuizen in het land, werd ingegaan op de werkwijze ‘Samen beslissen’ en op het belang van het goed nadenken over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het ziekenhuis.

In steeds meer ziekenhuizen wordt gewerkt aan de hand van Samen beslissen. En dat is erg positief, want door deze werkwijze kan een arts beter rekening houden met de gezondheidssituatie en wensen van de patiënt. Zo kan er samen besproken worden wat de beste mogelijkheden zijn én kan er samen besloten worden welke behandeling het beste bij iemand past.

Samen beslissen – bekijk en/of lees er meer over

Binnen het project is een voorlichtingsfilm gemaakt. Hierin komen patiënten en een geriater aan het woord die vertellen over het proces van Samen Beslissen zoals dat in steeds meer ziekenhuizen wordt gebruikt. Daarnaast heeft er een webinar plaatsgevonden over Samen Beslissen én zijn er artikelen verschenen in het magazine. Klik hieronder om deze te bekijken of te lezen.

Bekijk hier de film.
Bekijk hier het webinar
Artikel Samen beslissen september 2022
Artikel Samen beslissen maart 2023
Artikel Samen beslissen oktober 2023

Hoe bereid ik me voor op Samen beslissen met mijn arts?

Nadenken over de eigen gezondheid en wat je belangrijk vindt in je leven, kan op diverse manieren. Goed inzicht hierin maakt erover praten makkelijker. Bij deze voorbereiding wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst over de persoonlijke gezondheid. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over bijvoorbeeld het dagelijks leven en over klachten zoals bijvoorbeeld pijn of geheugenverlies. Ook helpt het om samen met iemand die dichtbij staat na te denken over wensen en mogelijkheden.

Download hier de Samen Beslissen vragenlijst

De informatie op deze pagina zal per september te vinden zijn op de nieuwe gezamenlijke website van ANBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden