Werkwijze PCOB Ledenraad

Door het instellen van een ledenraad kunnen leden directer invloed uitoefenen op het beleid en de keuzes die de PCOB maakt. Hiermee vergroten we onze slagkracht en streven we naar een verbinding met onze achterban die past bij deze tijd.

De PCOB Ledenraad komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen en houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur.

Contact opnemen met de (leden van de) PCOB Ledenraad
Heeft u een vraag aan (één van) de leden van de Ledenraad? De Ledenraad is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: info@kbo-pcob.nl

De vergaderingen van de PCOB Ledenraad zijn openbaar. PCOB-leden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen!