Historie PCOB Ledenraad

Op 11 mei 2013 is bij alle leden voor het eerst een verkiezingsbrief en kandidatenlijst op de mat gevallen. In 8 van de 12 provincies kon ook daadwerkelijk gestemd worden, in de 4 andere provincies hebben de leden van de Ledenraad zich aan de leden van de PCOB voorgesteld.

Op maandag 3 juni 2013 is de uitslag van de verkiezingen voor een Ledenraad openbaar bekendgemaakt. In totaal heeft 33% van de PCOB-leden hun stem uitgebracht. De afgevaardigden van de Algemene Vergadering (av) zijn in functie gebleven tot de eerste vergadering van de Ledenraad van 12 juni 2013.

Op 12 juni 2013 werd de eerste bijeenkomst van de PCOB Ledenraad gehouden. 29 van de 36 ledenraadsleden waren hierbij aanwezig. Tijdens deze Ledenraad werden de Ledenraadsleden officieel geïnstalleerd en werd de procedure opgestart die moet leiden tot een voorzitter voor de Ledenraad.

De voorzitter van het landelijk bestuur Rienk van Splunder heet allen welkom
en kijkt terug op het proces van de nieuwe structuur van de vereniging PCOB
en de instelling van de Ledenraad. De voorzitter van het landelijk bestuur wenst
de – dan nog beoogd – leden van de Ledenraad succes, plezier en inspiratie.
 
Een formeel moment: notaris H.J. Trip draagt zorg voor de installatie van de leden van de Ledenraad. De verkiezingen hebben plaatsgevonden en bij deze installatie beloven de leden trouw aan de vereniging. Zij zijn de verkozen vertegenwoordiging en gaan zich toeleggen op het goed functioneren van de vereniging. Ieder lid zet zijn of haar handtekening, waarmee de functie formeel aanvaard wordt.

Nadat de voorzitter van het landelijk bestuur het voorzitterschap van de vergadering over heeft gedragen aan dagvoorzitter Reinder de Vries kan de vergadering echt beginnen. Belangrijk is de vaststelling van de procedure die moet leiden tot de voorzitter van de Ledenraad. Er wordt besloten een commissie van drie Ledenraadsleden in te stellen die een profiel voor een voorzitter gaan opstellen en een proces gaan inrichten. De Ledenraad verleent het landelijk bestuur decharge over de jaarrekening en keurt het jaarverslag 2012 goed.

Bij de verkiezing van de Ledenraad is een kiesreglement opgesteld. Dit bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing van de Ledenraad, in aanvulling op het bepaalde in artikel 34 lid 4 van de statuten. Hier vindt u het kiesreglement.