Vergaderingen PCOB Ledenraad 2017, 2016, 2015

Vergaderingen van de PCOB Ledenraad in voorgaande jaren:

Woensdag 6 december 2017

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad PCOB 6 december 2017
Verslag Ledenraad PCOB 10 oktober 2017 – vastgesteld

Dinsdag 10 oktober 2017

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad PCOB 10 oktober 2017
Verslag Ledenraad PCOB 20 juni – vastgesteld

Dinsdag 20 juni 2017

Agenda:
2017 06 20 AGENDA Ledenraad PCOB

 Woensdag 21 december 2016

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad dd 21 december 2016
2016 11 02 CONCEPT verslag Ledenraad
LR1622 Notitie inzake de financiële reservepositie van de PCOB
LR1623 Begroting PCOB 2017

Woensdag 2 november 2016

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad dd 2 november 2016
CONCEPT verslag Ledenraad 29-09-2016
LR1617. 161017 Mededelingen vanuit het Landelijk Bestuur
LR1618. 161102 Voorstel voordracht twee bestuursleden
LR1619. 161102 Notitie mandaat voorzitter en vicevoorzitter
LR1620. Voorlegger profiel lid Ledenraad
LR1620.bijlage.PROFIEL lid LEDENRAAD (uit Kiesreglement)
LR1620.2013 0211 KIESREGLEMENT PCOB DEF
LR1621. 2016 10 17 Opmerkingen ledenraad en reactie bestuur
LR1613.Statuten KBO-PCOB
LR1613.bijlage.Algemeen Reglement KBO-PCOB

Donderdag 29 september 2016

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad d d 29 september 2016
160822 CONCEPT verslag Ledenraad 16-06-2016
LR1611.bijlage.Terugkoppeling ledenraden due diligence def
LR1611.Mededelingen vanuit Landelijk Bestuur
LR1612.bijlage.Notitie stappenplan tbv ledenraden
LR1612.Oplegger stappenplan tbv ledenraden
LR1613.bijlage.Algemeen Regl.ement KBO-PCOB
LR1613.Statuten KBO-PCOB
LR1614.160914 Kaderbrief 2017 aangepast
LR1614 Notitie kosten en opbrengsten integratie
LR1615.Houtskoolschets Meerjarenbeleid 2017-2020
LR1616.De parels van de PCOB

Donderdag 16 juni 2016

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad d.d. 16 juni 2016 (versie 10 juni 2016)
LR1611 Concept Verslag Ledenraad 22-03-2016
LR1612 Mededelingen uit Landelijk Bestuur
LR1613 Jaarrekening 2015
LR1614 Voorlegger Jaarrekening 2015
LR1616 Voorlegger Jaarverslag 2015
LR1616 bijlage. Flyer Jaarresultaten PCOB 2015 (Perspectief maart 2016)
LR1617 Concept Kaderbrief 2017
LR1618 Voorlegger kaders begroting 2017
LR1621 Voorstel kandidaten Beroepscommissie 160516
LR1622 Voorlegger benoeming beroepscommissie
LR1623 Mededelingen voorzitter LR
LR1623 bijlage. In en Uitgaande post betreffende de Ledenraad 160610

Dinsdag 22 maart 2016

De agendacommissie heeft besloten om van de informatieve bijeenkomst op dinsdag 22 maart 2016 voor een deel een officiële en dus openbare vergadering te maken. O.a. staat het vaststellen van gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement op de agenda.

Agenda en stukken:
CONCEPT verslag Ledenraad 22 maart 2016
Agenda
In en Uitgaande post betreffende de Ledenraad 160309
LR1601.Mededelingen uit Landelijk Bestuur
LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur
LR1604.Voorlegger goedkeuring Statuten en Huishoudelijk Reglement
LR1605.Versie maart 2015 Statuten PCOB
LR1606.Versie maart 2016 Huishoudelijk Reglement PCOB
LR1607.Voorlegger Strategische samenwerking KBO-PCOB
LR1608.Notitie nadere uitwerking contourennota KBO-PCOB
LR1609.CONCEPT verslag EXTRA Ledenraad 20-11-2015
LR1610.CONCEPT verslag Ledenraad 26-11-2015

De PCOB Ledenraad vergaderde in 2015 op de volgende data

26 november 2015
CONCEPT verslag Ledenraad 26 november 2015
Agenda Ledenraad 26 november 2015
Bijlage 5a Jaarplan en Begroting 2016
Bijlage 5b Voorlegger met toelichting extra investering Ledenwerving
Bijlage 7a Voorlegger adhoc cie statuten en reglementen
Statuten PCOB 2e concept
Huishoudelijk Reglement PCOB 2e concept

20 november 2015
CONCEPT verslag EXTRA Ledenraad 20-11-2015
Agenda Ledenraad 20 november 2015
Presentatie tbv 20 november 2015 PCOB
Bekijk het nieuwsbericht
Bekijk hier de veelgestelde vragen over de samenwerking kbo-pcob

24 september 2015
Agenda Ledenraad 24 september 2015
Verslag Ledenraad 24 september 2015

9 juni 2015
Agenda 9 juni 2015
Conceptverslag PCOB Ledenraad 9 juni 2015
Kaderbrief t.b.v. begroting 2016
Uitkomsten Communicatie commissie
Notitie Ad van Leeuwen – Sluiting en afbouw verzorgings- en verpleeghuizen
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014

5 maart 2015