Bijeenkomsten PCOB Ledenraad

De vergaderingen van de PCOB Ledenraad zijn openbaar. Alle PCOB-leden zijn dan ook van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen! Aanmelden vooraf is verplicht. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@kbo-pcob.nl of tijdens kantooruren te bellen met het verenigingsbureau: 030 – 3 400 600.

Donderdag 13 december 2018

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad PCOB 13 december 2018
Verslag Ledenraad 17 oktober 2018 – concept

Woensdag 17 oktober 2018

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad PCOB 17 oktober 2018
Verslag Ledenraad 19 juni 2018 – vastgesteld

Donderdag 19 juni 2018

Agenda en stukken:
Agenda Ledenraad PCOB 19 juni 2018
Verslag Ledenraad PCOB 6 december 2017 – vastgesteld

Donderdag 22 maart 2018

Het bestuur heeft geconstateerd dat er geen agendapunten zijn voor de Ledenraad PCOB van 22 maart. In overleg met de voorzitter van de Ledenraad PCOB is daarom besloten om de bijeenkomst van 22 maart 2018 te laten vervallen.