Bloemlezing 2015

December 2015

November 2015

 • 26 november berichten de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden over het Meldpunt Dag blauwe envelop
 • 23 november brengt het AD in de digitale versie een artikel over ons succes met Meldpunt Dag blauwe envelop
 • 23 november het Friesch Dagblad, de Barneveldse Krant, het Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi en Eemlander berichten over het Meldpunt Dag blauwe envelop
 • 21 november plaatst het Reformatorisch Dagblad een artikel over de intensievere samenwerking tussen PCOB en Unie KBO
 • 21 november bericht De Telegraaf over onze actie Meldpunt Dag blauwe envelop
 • 20 november plaatst het Dagblad van het Noorden een artikel over onze actie Meldpunt Dag blauwe envelop
 • 20 november schrijft De Telegraaf Online over het intensiveren van de samenwerking met Unie KBO, door de landelijke belangenbehartiging te gaan uitvoeren onder de noemer KBO-PCOB.
 • 13 november is er opnieuw veel aandacht voor het meldpunt Dag Blauwe Envelop van de PCOB, Unie KBO en ANBO. Op Radio 1 en Radio 5 vertellen woordvoerder namens de samenwerkende ouderenbonden over de stormloop van honderden meldingen binnen een dag.
 • 12 november publiceert De Telegraaf een artikel in de krant en online, waarin aandacht wordt besteed aan het meldpunt Dag Blauwe Envelop van de PCOB, Unie KBO en ANBO. De actie krijgt veel aandacht op social media.
 • 9 november reageert PCOB-beleidsadviseur Wolbert Meijer in het programma De Nieuwe Morgen (Groot Nieuws Radio) op de stelling: ‘Met digitale ontwikkelingen, zoals betalen met je smartphone, worden ouderen buitenspel gezet’. De PCOB merkt dat ouderen zeker niet voorbijgaan aan digitalisering, maar vindt wel dat er bij dergelijke veranderingen ruim tijd moet worden genomen én pleit voor een vangnet voor wie digitaal niet vaardig genoeg is. Beluister hier het gesprek met PCOB-beleidsadviseur Wolbert Meijer op Groot Nieuws Radio
 • 9 november stuurt de PCOB samen met de andere ouderenbonden de Tweede Kamer een brief aan de staatssecretaris Wiebes. In deze brief doen de ouderenbonden de herhaalde oproep om de €5 miljard belastingverlichting ook ten goede te laten komen aan ouderen. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris Wiebes

Oktober 2015

 • 20 oktober stuurt PCOB samen met de andere ouderenorganisaties staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief met het verzoek de kostendekkende pensioenpremie te stoppen. Lees hier de brief.
 • 6 oktober kopt het ND ‘Senioren moeten leren anderen weer tot last te durven zijn’ Het is het schrikbeeld voor het overgrote deel van de christelijke ouderen, blijkt uit een peiling onder 2500 leden, die de PCOB presenteerde. Lees het nieuwsbericht.

September 2015

 • 28 september stichting MEE en ouderenbonden PCOB en Unie KBO slaan de handen ineen om ouderen in deze regio beter te ondersteunen schrijft De Stentor Deventer. Lees het nieuwsbericht van PCOB.
 • 26 september schrijft het Ouderen journaal dat de Ledenraad van PCOB een nieuwe voorzitter kiest. Hannah Bovenkerk is de nieuwe voorzitter van de PCOB. Lees hier het nieuwsbericht.
 • 16 september kopt het ND ‘Onvrede over koopkracht ouderen en eenverdieners’. PCOB constateerde na afloop van Prinsjesdag dat de koopkracht van ouderen voor het achtste jaar op rij achter blijft bij die van andere Nederlanders. Lees hier het nieuwsbericht.
 • 16 september schrijft het AD dat het kabinet de oudere ‘straft’ met spaarpotje of ruim pensioen. Het nieuwsbericht is geschreven naar aanleiding van Prinsjesdag 2015, waar de PCOB in wordt genoemd. Lees hier het nieuwsbericht.
 • 15 september PCOB-directeur Els Hekstra reageert in een eerste reactie op de Troonrede op Radio 5. Luister hier het fragment.
 • 15 september meldt NOS dat de PCOB en andere ouderenbonden teleurgesteld zijn over het achterblijven van de koopkracht van ouderen bij die van andere inwoners. Lees hier het nieuwsbericht.
 • 7 september keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is uitgebracht, initiatief van PCOB samen met de ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM en NVOG. Bekijk het nieuwsbericht van het AD en het nieuwsbericht van De Telegraaf. Lees ook de blog van Marjolein de Booys op Skipr.

Augustus 2015

Juli 2015

Juni 2015

 • 18 juni schrijft het Nederlands Dagblad over bezuinigingen op huishoudelijke hulp, waarin Els Hekstra aangeeft dat het bij klachten vooral schort aan communicatie, een standaardbrief komt niet over. ‘Laat zo’n brief eerst door een oudere lezen en ga het gesprek met inwoners aan.’
 • 17 juni kopt het Algemeen Dagblad dat ouderen een onvoldoende geven aan de langdurige zorg. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de eerste resultaten van het project Mijn kwaliteit van leven, waarin PCOB participeert.
 • 16 juni schrijft Trouw naar aanleiding van het onderzoek over het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ dat de PCOB ook onder leden heeft uitgezet, dat veel gemeenten het gesprek met gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen over nieuwe zorg, vooral gebruiken om bezuinigingen door te voeren in plaats van passende zorg te regelen. 
 • 15 juni publiceren verschillende landelijke en regionale kranten over de campagne tegen ouderenmishandeling, waarbij ook de PCOB actief is betrokken. Van Rijn wil samen met o.a.ouderenorganisaties financiële uitbuiting van ouderen aanpakken.
 • 12 juni is er een interview op Groot Nieuws Radio met Nico Sjerps, loopbaancoach voor vijftigplussers en ambassadeur arbeidsparticipatie voor de PCOB. “Er is een nieuwe emancipatiebeweging nodig om de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt – en daarbuiten – te verbeteren”

Mei 2015

April 2015

 • 29 april berichten het Algemeen Dagblad en enkele grote regionale kranten over de hervorming van de langdurige zorg, waarbij ook de resultaten van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van o.a. de PCOB worden aangehaald.
 • 28 april biedt PCOB-directeur Els Hekstra namens de PCOB, Unie KBO en Omroep MAX het eindrapport aan aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verschillende online nieuwsmedia besteden hier aandacht aan. Op Radio 1 vertelde Manon Vanderkaa, directeur van UnieKBO over het meldpunt. Beluister hier dat gesprek (vanaf 10.55 u.).
 • 23 april verschijnt het Nederlands Dagblad met een speciale bijlage ND Plus, gericht op senioren. In deze special komt PCOB-directeur Els Hekstra aan het woord over de PCOB als landelijke belangenbehartiger en Jan Stol (Zuidhorn) als lokale belangenbehartiger. Ook is verenigingscoördinator Benno de Jong geïnterviewd over zijn carrière switch vanuit het bankwezen naar de non-profitwereld. In deze seniorenspecial staat ook een ledenwerfadvertentie voor de PCOB.
 • 21 april verschijnt de tweede editie van Seniorenmagazine met daarin een interview met secretaris-penningmeester van PCOB-afdeling Amsterdam Anneke Schulz: ‘Hoe groter we zijn, hoe meer we een vuist kunnen maken’. Seniorenmagazine is een uitgave van www.seniorenstudent.nl
 • 17 april besteedt Omroep MAX in het programma Tijd voor Meldpunt aandacht aan de resultaten van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de PCOB, Unie KBO en Omroep MAX. (De reportage begint ongeveer na 31 minuten na het begin van de uitzending.)
 • 14 april is PCOB-beleidsmedewerker Sandrina Sangers te horen op Groot Nieuws Radio. Zij reageert op het onderzoek van de NOS waarin wijkverpleegkundigen en huisartsen signaleren dat steeds meer ouderen die zorg en hulp aan huis nodig hebben, dit te weinig krijgen. 
 • 8 april komt het reformatorisch familieblad Terdege uit, met een speciaal katern over de veranderingen in de zorg. PCOB-directeur Els Hekstra komt aan het woord over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg, dat PCOB samen met Unie KBO en Omroep MAX heeft opgezet, en over de schroom die er soms is onder christenen om elkaar om hulp te vragen.
 • In april verschijnt een online en papieren versie van het magazine Senior en Student voor de regio Amsterdam. Daarin staat een interview met Anneke Schulz van PCOB-afdeling Amsterdam over belangenbehartiging en andere voordelen van de PCOB landelijk en lokaal.

Maart 2015

 • 13 maart meldt het Algemeen Dagblad dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de vier grote steden het afgelopen jaar met bij de helft is toegenomen. Een van de verklaringen is groeiende aandacht voor de problematiek dankzij de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen‘ waar de PCOB actief bij is betrokken.
 • 11 maart brengt De Stentor het nieuws naar buiten over een innovatief Zorgtrainingscentrum, waarin onderwijs, zorginstellingen en bedrijfsleven participeren. Ook de PCOB is partner in dit vernieuwende project dat is gericht op de (ouderen)zorg van de toekomst.
 • 5 maart verschijnt de publicatie ‘Niet alles wat kan, hoeft’, waar de PCOB aan meewerkte. Veel landelijke en regionale kranten besteden hier aandacht aan. Onder andere De Stentor en de Volkskrant publiceren erover. Ook verschillende vakbladen in de medische wereld pikken het bericht op.

Februari 2015:

 • 28 februari citeert het Nederlands Dagblad in de rubriek ‘Blogs & bladen’ uit een artikel in Perspectief #3 van 2015. Er wordt verwezen naar het interview met Ietske Jansen en Ineke Droogers, die praten over hun gespreksgroep levensvragen.
 • 26 februari staat in het Reformatorisch Dagblad een paginagroot opinieartikel van Gerard Hazenkamp, oud-voorzitter van de PCOB. Hij stelt dat er een transformatie van de derde levensfase nodig is om de maatschappelijke kracht van ouderen meer te benutten. Een uitgebreide versie van zijn bijdrage verscheen eerder in Geron, tijdschrift over ouder worden & samenleving.
 • 21 februari schrijft het Algemeen Dagblad een artikel over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg.
 • 17 februari publiceert de lokale Weekkrant Huis aan Huis Elburg/Oldebroek.  uitgebreid over het onderzoek dat de PCOB Wezep is gestart naar de behoefte aan seniorenappartementen.

Januari 2015:

 • 31 januari publiceert het magazine Arts & Auto een artikel over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg
 • 21 januari plaats de Weekkrant De Driehoek een artikel over de PCOB Wierden-Enter die samen met het ROC het project Grijs/groen (generatiegesprekken) doet.
 • 10 januari interviewt Kysia Hekster van het NOS Journaal PCOB-directeur Els Hekstra bij de PCOB voor een reportage over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de PCOB in samenwerking met Unie KBO en Omroep MAX.  Bekijk hier de uitzending van het Journaal.
 • 9 januari staat in magazine Margriet (#3) een dossier over werk zoeken (p95). Daarin komt het PCOB-project ‘Maak werk van uzelf‘ uitgebreid aan de orde en wordt projectleider Marlou Min geïnterviewd.
 • 8 januari plaatst het Reformatorisch Dagblad een nieuwsbericht over de eerste resultaten van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg.
 • 7 januari verstuurt de PCOB, samen met Unie KBO en Omroep MAX dit persbericht over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg dat door verschillende (nieuws)sites en op social media wordt overgenomen.
 • 2 januari verschijnt in Max Magazine een artikel over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de PCOB in samenwerking met Unie KBO en Omroep MAX.

>> In 2014