Bloemlezing 2013

In januari wijdt Omroep Max een aflevering van Meldpunt aan de koopkracht van ouderen. Deze uitzending is gebaseerd op de berekeningen die de PCOB samen met de andere lidorganisaties binnen CSO heeft laten maken en wordt geheel gezamenlijk met PCOB uitgewerkt en voorbereid. In februari schrijven een aantal ouderenorganisaties, met als penvoerder PCOB-voorzitter Rienk van Splunder, samen met een aantal jongerenorganisaties van de vakbeweging, een manifest over solidariteit tussen de generaties. Dit leidt onder meer tot een gezamenlijk opinieartikel in Trouw. Met het gezamenlijk gelanceerde Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen halen de samenwerkende ouderenorganisaties, waaronder de PCOB, op 1 en 2 oktober naast het achtuurjournaal en Radio 1 vrijwel alle landelijke kranten en vele regionale media.

Publicaties
Verder levert de PCOB een inhoudelijke bijdrage met een artikel over ‘bespreekbaar maken van het levenseinde’ aan de eerste editie van de christelijke zorggids, die op grote schaal wordt verspreid bij magazines van uitgeverij Jongbloed (zoals het opinieblad CV Koers etc.). Ook schrijft PCOB-directeur Els Hekstra het voorwoord van de publicatie ‘Verhalen van leven twaalf ouderen, twaalf levensovertuigingen.’ In MAX Magazine komt een dubbelinterview met Jan Slagter (Omroep Max) en PCOB-directeur Els Hekstra over het belang van ouderenorganisaties in deze tijd. In december verschijnt namens de CSO een blog op Skipr.nl, platform voor beslissers in de zorg.