PCOB in de media

De PCOB komt op voor de belangen van ouderen en laat op verschillende manieren en momenten van zich horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of verwoorden van een standpunt in de media. Ook door het plaatsen van advertenties of uitzenden van radiospots werkt de PCOB aan zichtbaarheid en een eigen geluid. De PCOB wordt regelmatig genoemd, zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s.

Bloemlezing 2017

Maart 2017

18 maart – Senioren gaan meer digitaal, schrijft lokale omroep Schagen FM op zijn website naar aanleiding van het onderzoek van KBO-PCOB.

14 maart – Binnenlands Bestuur bericht over de inhaalslag die senioren hebben gemaakt op het gebied van digitalisering. Ook IT-platform AG Connect publiceert over het onderzoek.

12/13 maart – Blik op nieuws bericht over het onderzoek naar digitale vaardigheden van KBO-PCOB. Een bericht over het onderzoek verschijnt ook op het online nieuwsplatform Emerce, op MarketingFuel en op de Friese nieuwssite GrootSneek.

10 maart – BN De Stem schrijft over het verdwijnen van brievenbussen in West-Brabant en sprak voor het artikel met zowel PCOB- als KBO-afdelingen in de regio. Op sommige plekken kunnen de brievenbussen niet gemist worden, stellen de senioren.

9 maart – KBO-PCOB is te gast in het programma StudioCentraal van de Reformatorische Omroep om te praten over onder meer christelijke zorg. We mochten uit handen van manager Abwin Luteijn de Pro Life Zorgcheque t.w.v. €2.747 ontvangen.

9 maart – Plusonline bericht over de zorgen van senioren over digitale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van KBO-PCOB naar digitale vaardigheden.

Februari 2017

28 februari – Op BNR nieuwsradio was een item over senioren met een bucketlist. KBO-PCOB werd bevraagd over wat senioren graag nog doen. Er kwamen mooie en verrassende wensen aan bod.

25 februari – KBO-PCOB-voorlichter Hagar Roijackers is te horen op NPO Radio 1 bij het WNL-programma ‘de voicemail van Rutte’ over digitalisering.

22 februari Het Nederlands Dagblad schrijft uitgebreid over het Zilveren Pact en de uitreiking van het manifest Waardig Ouder Worden.

22 februari – In een opinieartikel in het Algemeen Dagblad roepen Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jan Slagter (Omroep Max) het nieuw te vormen kabinet op om een coördinerend bewindspersoon ouderen aan te stellen. Ze schrijven onder meer: “De tien voorstellen uit het manifest Waardig ouder worden zijn een handvat en een handreiking. Een van de voorstellen is een coördinerend bewindspersoon ouderen, die kan zorgen dat álle ouderen gezien en gehoord worden. Door hiervoor één bewindspersoon aan te stellen is het ouderenbeleid in Nederland niet langer versnipperd over verschillende ministeries en krijgt het de aandacht die het verdient. (…) Een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben, is een samenleving van ons allemaal. Met het Zilveren Pact maken samenleving en politiek zich hier samen sterk voor.”

21 februari – Op 31 januari werd het  manifest ‘Waardig ouder worden’ gelanceerd. De ChristenUnie heeft samen met partners als de ouderenorganisatie KBO-PCOB ruim 17.500 handtekeningen verzameld die op 21 februari werden overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn. Stand.nl op Radio 1 besteedde aandacht aan het Zilveren Pact.

21 februari – Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De KBO-PCOB, apothekersorganisatie KNMP en de huisartsenvereniging LHV, pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Leest u hier de oproep van deze 3 partijen. De berichtgeving is te lezen bij Zorgvisie, Nu.nl, Medisch Contact en Skipr.

20 februari – Vanochtend was Manon Vanderkaa bij GrootNieuwsRadio, waarin zij reageerde op de stelling: slaappillen voor ouderen moeten verboden worden. U kunt u het gesprek met haar hier beluisteren (vanaf 7.35 uur).

18 februari – Zaterdagavond was Manon VanderKaa te gast bij EO Radio 5 om te praten over waardig ouder worden en het ‘Zilveren Pact’. U kunt de uitzending hier beluisteren.

18 februariIn Trouw wordt KBO-PCOB genoemd in relatie tot het manifest ‘waardig oud worden’.

15 februari – De Telegraaf besteedt een hele pagina aan ouderen en ehealth, waaronder onze standpunten en inspanningen via de vrijwillige tabletcoaches.

10 februari – “Voor complexe zorg heb je hbo-verpleegkundingen nodig”, zegt KBO-PCOB in een artikel in de Volkskrant over het tekort aan wijkverpleging. De wijkverpleging staat op knappen. Steeds vaker kunnen artsen voor thuiswonende ouderen geen wijkverpleegkundige regelen. Vacatures bij thuiszorgorganisaties blijven onvervuld, het huidige personeel is overbelast. ‘Een cliënt? Nee, we zitten vol.’

8 februari – Ouderen willen graag meer voorlichting van de gemeente over de Wmo, op fysieke bijeenkomsten in plaats van op papier of digitaal. Dat concludeert KBO-PCOB uit onderzoek onder 1700 ouderen.  Het persbericht over Mijn Kwaliteit van Leven en onderzoek van KBO-PCOB wordt op diverse websites gedeeld, onder meer op Handicapnieuws.netGemeente.nu, Blikopnieuws.nl, Nederlandactueel.nl en Huisartsvandaag.nl.

8 februari – Het debat over de bijdrage voor de verpleegzorg laait weer op. Luister het interview met Manon Vanderkaa over de eigen bijdrage verpleegzorg op NPO Radio1 terug: nporadio1.nl/gemist (direct na 8.00u-bulletin). Lees ook het bijbehorende artikel van de NOS.

6 februari – De stapeling van zorgkosten heeft tot gevolg dat ouderen met een laag inkomen zorg gaan mijden. Om die reden pleit Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, voor een begrenzing aan de stapeling aan eigen bijdragen voor allerlei vormen van zorg. Op Skipr kunt u deze uitzending bekijken.

5 februari – In het avondprogramma van Jacobine Geel (KRO-NCRV) werd gesproken over het manifest Waardig Ouder Worden met directeur van omroep MAX Jan Slagter, voormalig CDA-minister Ben Bot en Bert Keizer, arts bij de levenseindekliniek.

2 februari – Ook in Nieuwsuur is zaterdag 2 februari aandacht besteed aan het manifest Waardig Ouder Worden. Daarnaast is ook aandacht voor het manifest in het Monitor DebatOud in eigen huis’ van KRO-NCRV.

1 februari – De Volkskrant noemt het manifest Waardig ouder worden in het redactioneel commentaar een ‘welkome bijdrage aan het debat over levenseinde’ en ‘een interessante wending’.

Januari 2017

31 januariOmroep EO roept mensen online op om het manifest Waardig ouder worden te steunen om te komen tot een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn.

31 januari – Het manifest Waardig ouder worden krijgt aandacht in Trouw, Teletekst (101) en diverse landelijke nieuwssites, waaronder NOS. Verder werd KBO-PCOB genoemd op NOS Journaal, Radio 1, Goedemorgen Nederland van WNL, Hallo Nederland. Eén van de initiatiefnemers, Gert Jan Segers, was te gast bij RTL Late Night om te praten over het Zilveren Pact.

28 januari – Vara’s Kassa interviewt directeur Manon Vanderkaa over onveilige sleutelkluisjes. Bekijk het televisiefragment. Het Algemeen Dagblad, RTV Utrecht en De Stentor berichten over het advies van KBO-PCOB om geen ongecertificeerde sleutelkluisjes te gebruiken.

28 januari – Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier, schrijft Groningerkrant.nl. KBO-PCOB is een van de ouderenorganisaties die zich aansloten bij het platform dat in het pensioendossier de verbinding zoekt tussen jong en oud.

28 januari – Ieder jaar wordt zo’n 800 huishoudens het slachtoffer van een inbraak doordat het sleutelkluisje bij de voordeur wordt gekraakt. Veelgebruikte sleutelkluisjes blijken in luttele seconden open te breken. Hoewel ouderenbond KBO-PCOB en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid daar al jaren voor waarschuwen is het probleem nog niet opgelost. Bekijk hier de uitzending van Kassa van zaterdag 28 januari, waarin Manon Vanderkaa pleit voor aandacht voor dit probleem. Ook het Algemeen Dagblad en RTV Utrecht besteden aandacht aan dit onderwerp.

18 januari – Oudere prijst huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB onder 1100 senioren van gemiddeld 74 jaar. Zij geven hun huisarts een rapportcijfer 8,1 voor sociale vaardigheden en vakkennis. Meer dan 90 procent vindt dat de praktijk goed bereikbaar is. De ouderen komen door de bank genomen zo’n vier keer per jaar bij de huisarts. Een consult duurt gemiddeld elf minuten en acht van de tien senioren vinden dat voldoende. Er wordt aandacht aan dit onderzoek van KBO-PCOB gegeven in onder andere het Nederlands Dagblad, Nu.nl, De Nationale Zorggids en Skipr.

10 januari – Reformatorisch Dagblad noemt in het hoofdredactioneel commentaar het tegengeluid dat KBO-PCOB laat horen in de maatschappelijke discussie rondom voltooid leven.

10 januari – Manon Vanderkaa reageert in de uitzending van Groot Nieuws Radio op de stelling: ‘Als kind neem je je bejaarde ouders in huis’ (even na 7.30 uur)

5 januariPlusonline publiceert over het manifest van KBO-PCOB, ChristenUnie en Omroep MAX.

4 januari – ‘Zorg beter voor ouderen met een voltooid leven’, schrijven Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Jan Slagter (Omroep MAX) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in het AD. Het artikel is een aankondiging van het manifest Waardig ouder worden.

Bloemlezing 2016

December 2016

12 december – Er is breed verzet tegen nieuwe bouwregelgeving die het kabinet heeft voorgesteld. Manon Vanderkaa vertelde in Hallo Nederland (1e item) wat het kan gaan betekenen voor ouderen.

November 2016

27 november – Naar aanleiding van het zilveren stembusakkoord is Manon Vanderkaa te gast in het televisieprogramma Buitenhof. U kunt de uitzending hier terugkijken.

26 november – Het Nederlands Dagblad publiceert een verslag van het symposium Waardevol tot het einde, waar Manon Vanderkaa een van de sprekers was. U kunt het artikel hier nalezen.

25 november – Manon Vanderkaa is een van de sprekers op het symposium Waardevol tot het einde, voltooid leven in perspectief, het Reformatorisch Dagblad heeft als vooruitblik hierop een groot interview met haar.

23 november – In het programma Uitgelicht op Family7 vertelt Henrica de Vries over het Zilveren stembusakkoord, waarin ChristenUnie, Oproep Max en KBO-PCOB pleiten voor het inzetten op waardig ouder worden.

23 november – Manon Vanderkaa reageert in de uitzending van Groot Nieuws Radio op de stelling: ‘Een minister van ouderenzorg is een goed idee’ (even na 7.30 uur)

22 november
– ChristenUnie en Omroep MAX vertellen in dagblad Trouw over de plannen voor een zilveren stembusakkoord. KBO-PCOB is mede-initiatiefnemer. Ook andere media besteden aandacht aan het pleidooi.

19 november – In dagblad Trouw verschijnt een opinieartikel van KBO-PCOB over de discussie rond voltooid leven. ‘De levenskunst van ouderen blijft onderbelicht’, stelt directeur Manon Vanderkaa. U kunt het artikel hier lezen.

11 november – Het Platform VerenigingsManagement besteedt in zijn nieuwsbrief van 11 november aandacht aan de oprichting van de vereniging KBO-PCOB.

11 novemberDe Telegraaf schrijft op 11 november over voorgenomen bezuinigingen op medicijnen tegen botontkalking. Die gaan tot meer ernstige valpartijen onder ouderen leiden, voorspellen KBO-PCOB en expertisecentrum VeiligheidNL. U kunt het artikel hier lezen.

10 november – Donderdag 10 november was het Dag van de Mantelzorg. Het radioprogramma De Dag van Vandaag van Groot Nieuws Radio interviewde PCOB-belangenbehartiger Miranda Wesselink. Luister hier de uitzending terug (het interview begint na ongeveer 74 minuten).

4 november – Manon Vanderkaa is op zaterdag 5 november van 10.00 uur tot 11.00 uur te gast in het radioprogramma Gast van de Week op Gouwestad Radio. Zij vertelt hoe de belangen van de 50-plussers zowel op afdelingsniveau als landelijk worden behartigd en welke thema’s actueel zijn. De uitzending is te beluisteren op zaterdagmorgen om 10.00 uur en wordt herhaald op zondagavond om 19.00 uur en maandagmorgen om 11.00 uur. Klikt u hier voor de link naar Gouwestad Radio.

Oktober 2016

31 oktober – Het magazine voor arts en apotheker Modern Medicine publiceert een overzichtsartikel over wettelijke bepalingen en passende zorg rond het levenseinde. In het overzicht is de patiëntenversie van KNMG-handreiking Spreek op tijd over uw levenseinde opgenomen, waaraan de PCOB heeft meegewerkt.

28 oktober – Afgelopen weekend lag een 83-jarige vrouw na een val vier dagen in haar voortuin voor er hulp kwam. Naar aanleiding van dit voorval pleit KBO-PCOB voor een sterk sociaal netwerk en goede afspraken met buren. Manon Vanderkaa vertelt op Omroep Gelderland hoe vaak ouderen door een val in het ziekenhuis belanden.

25 oktober – Prof. dr. B. Meyboom – De Jong was lid van de commissie Schnabel die het kabinet adviseerde over de stervenswet. De oud-huisarts en emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde was daarbij geraakt door de inbreng van de Unie KBO en de PCOB, zegt zij in een interview met het Reformatorisch Dagblad. “Veel initiatieven om de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie met complexe hulpvragen te verbeteren, staan nog maar in de kinderschoenen. Waarom wordt daar niet meer in geïnvesteerd, ook financieel? Ik deel hun (KBO-PCOB) opvatting; daar valt nog een wereld te winnen. Én hun zorg. Een nieuwe wet kan onbedoeld een drukmiddel worden om te zeggen: Ik wil dood.”
Het hele interview is te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad.

15 oktober – De discussie over stervenshulp bij voltooid leven gaat over eenzaamheid, niet over dood. Dat stellen senioren van de PCOB op 15 oktober in Trouw als reactie op het kabinetsplan voor stervenshulp voor ouderen. KBO-PCOB vindt het plan onnodig en ongewenst. Lees hier onze reactie. U kunt het artikel in Trouw hier bekijken. Manon Vanderkaa is op deze dag tevens te gast bij Radio Tilburg om over dit onderwerp te praten. U kunt deze uitzending hier beluisteren.

14 oktober – KBO-PCOB vindt het voorstel van het kabinet om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten, onnodig en ongewenst. „Wij zijn onaangenaam verrast door dit voorstel”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van de belangenorganisatie. KBO-PCOB is met dit standpunt meerdere malen in de publiciteit. U kunt de verschillende artikelen hieronder nalezen:

2016-10-14_15-48-30

13 oktober – Per 1 januari verhoogt PostNL de postzegelprijs van 73 naar 78 cent. De prijs is daarmee in tien jaar tijd verdubbeld. KBO-PCOB is niet blij met deze verhoging, die juist ouderen in de portemonnee treft, en roept overheid en PostNL daarom op om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.  Directeur Manon Vanderkaa zei maandag 10 oktober in het programma Hallo Nederland van Omroep Max dat de helft van de 1,2 miljoen ouderen geen gebruik maken van internet en dat de post voor hen dus extra belangrijk is. Bekijk de aflevering van Hallo Nederland van 10 oktober.

12 oktober – Er zijn meer maatregelen nodig om ouderen te beschermen tegen criminelen. Het is een groeiend probleem dat nog hoger op de agenda moet. Dat zegt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB in een interview met de Stentor. Het artikel in de Stentor kunt u hier nalezen.

September 2016

Op 21 september is directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Zij gaat in gesprek over de koopkrachtsituatie van ouderen. U kunt hier de uitzending bekijken

Op Prinsjesdag 20 september reageert directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa in het programma Hallo Nederland van Omroep Max op de gevolgen van de Miljoenennota voor ouderen. Bekijk hier de uitzending

Op Prinsjesdag 20 september overhandigen directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa en senioren Riet van Ee, Trix van der Biezen en Toon Zwart de bundel ‘Ouderen doorbreken de Stilte’ aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie SZW, Brigitte van der Burg. Het boekje bevat verhalen van ouderen over hun financiële situatie. U kunt het boekje hier downloaden

Op zaterdag 17 september zijn Bas Eickhout (GroenLinks), Ruud Kuin (FNV) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB) te gast in het radioprogramma Kamerbreed. Kees Boonman spreekt met hen over Europa en Prinsjesdag. Beluister hier de uitzending

Op 1 september spreekt directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa in het radioprogramma Wekker-Wakker! over de armoede onder ouderen. Veel ouderen weten de weg niet te vinden naar huur- en zorgtoeslag. In de uitzending praat ze hierover met Henk en Manuela. Beluister het fragment van radioprogramma Wekker Wakker met Manon Vanderkaa (onderaan de pagina)

Augustus 2016

Op 31 augustus spreekt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa in de avonduitzending van RTL Nieuws over de armoede onder ouderen. Veel ouderen weten de weg niet te vinden naar huur- en zorgtoeslag. Niet iedereen is financieel en digitaal weerbaar. In de uitzending pleit Vanderkaa voor oplossingen: ouderen actiever wijzen op de beschikbare toeslagen, het schappen van maatregelen die financieel kwetsbaar maken en de ouderenkorting structureel verhogen. Bekijk de nieuwsuitzending met KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa (het item begint op 13.20)

Op 31 augustus verschijnt er een artikel op de website van RTL Nieuws over de vele financiële regelingen die ouderen niet weten te vinden. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa zegt dat het kabinet ouderen actiever moet wijzen op toeslagen.

Juli 2016

Het programma Uitgelicht van Family7 gaat 6 juli over verpleeghuiszorg en het belang van goede zorg. PCOB-beleidsadviseur Miranda Wesselink is te gast en vertelt dat goede zorg niet alleen gaat om veiligheid maar ook om aandacht. Hier kunt u de uitzending terugkijken

Op 5 juli maken PCOB en Unie KBO bekend dat Manon Vanderkaa directeur wordt van de gezamenlijke organisatie KBO-PCOB. Dit bericht wordt in diverse media overgenomen:

Juni 2016

Magazine Elisabeth brengt in juni een zomernummer uit over het thema Zin en besteedt hierin aandacht aan het PCOB-magazine over levenseinde ZinVol.

Mei 2016

Op 19 mei spreekt PCOB-beleidsadviseur Miranda Wesselink bij de online tv-zender Family 7 over de rechterlijke uitspraak rond de Wmo, waarbij ze het PCOB-standpunt met verve voor het voetlicht brengt en goed uit de doeken doet wat de achtergrond is van de rechtszaak én het belang voor de positie van de cliënt; die nu ‘met recht’ voor maatwerk kan gaan. Hier kunt u de uitzending terugkijken

Op 18 mei meldt Trouw: ‘Beloon de oudere vrijwilliger’ Hannah Bovenkerk, voorzitter PCOB, schrijft zij dat niet alleen de sollicitatieplicht boven de zestig jaar moet worden afgeschaft, maar dat er ook een systeem moet komen van erkenning en waardering. Lees het hele bericht.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen in een verzorgingshuis wel degelijk goed af zijn. Op 3 mei zegt PCOB-directeur Els Hekstra in het programma Uitgelicht van televisiezender Family7: “Wij zijn blij met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Het is een tegengeluid op alle mediaverhalen.”
Bekijk de uitzending op Family 7

April 2016

Op 21 april is er mede namens de PCOB een  interview geweest met Jaap van der Spek over de actuele ontwikkelingen inzake de pensioenen van ouderen. U kunt het fragment beluisteren op Radio 1.

Op 19 april staat er op Gastvrije Zorg een artikel over onder andere de themadag levensvragen waarmee de PCOB het gesprek over het levenseinde op gang wil brengen.

In de april-editie van de Consumentengids is een bericht geplaatst over het PCOB-initiatief meldpunt Dag blauwe envelop.

Maart 2016

29 maart staat in het AD een artikel over de oproep van de PCOB tot maatwerk voor meer kwaliteit van leven.

12 maart is in de TV-uitzending van Kassa, PCOB-lid Postma (Huba) te gast over het onderwerp digitalisering Belastingdienst

Februari 2016

Op 13 februari berichten De Telegraaf, het Leidsch Dagblad en het Haarlems Dagblad over onze actie rond het pensioenmanifest.

12 februari stuurt de SER de Themabrief Pensioenen en AOW, met daarin het bericht PCOB roept op: Herstel vertrouwen op weg naar toekomstbestendig pensioenstelsel

4 februari schrijft het AD over de adviescommissie: Maak hulp bij zelfdoding niet mogelijk

>> In 2015

>> In 2014