KBO-PCOB in de media

De PCOB en KBO-PCOB komt op voor de belangen van ouderen en laat op verschillende manieren en momenten van zich horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een persbericht of verwoorden van een standpunt in de media. Ook door het plaatsen van advertenties of uitzenden van radiospots werkt KBO-PCOB aan zichtbaarheid en een eigen geluid. KBO-PCOB wordt regelmatig genoemd, zowel online en op social media als in diverse kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s.

> Bekijk het nieuws van KBO-PCOB

Bloemlezing 2017

Juni 2017

15 juni – Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van VNG, neemt het Manifest Seniorvriendelijke GEmeente van KBO-PCOB in ontvangst. Volgens KBO-PCOB en Van Zanen is het voor de ruim vijf miljoen 55-plussers in Nederland van groot belang dat gemeenten aandacht hebben voor de wensen en noden van de oudere inwoners in de stad. Zeker nu gemeenten meer taken erbij hebben gekregen op het gebied van zorg, participatie en een geschikte leef- en woonomgeving. “Ouderen hebben een grote kracht en invloed, veel meer dan ze denken”, aldus Van Zanen. Lees het hele artikel bij RTV Utrecht.

15 juni PS Acuta noemt KBO-PCOB in een artikel over knelpunten in de ouderenzorg aan huis.

14 juni – Ons Eiland Schouwen doet in een nieuwsbericht een oproep om het onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen. KBO-PCOB is een van de betrokken belangenorganisaties.

14 juni – de nieuwssite Nationale Zorggids kondigt het bezoek van KBO-PCOB aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van VNG, aan.

10 juni – In het Nederlands Dagblad verschijnt een interview met bestuurder Aranka Goijert.

9 juni – KBO-PCOB-veiligheidsvoorlichter Harry van Aalten vertelt bij Omroep Gelderland tv over babbeltrucs en hoe senioren zich hiertegen kunnen weren.

8 juni – Het Nieuwsblad land van Altena  publiceert over ons overleg met PostNL over het netwerk van brievenbussen.

Mei 2017

22 mei – Zorgkrant en Plusonline schrijven over ons bereikte lobbyresultaat om vitaminepreparaten in het basispakket te houden.

20 mei – De Telegraaf doet online verslag van de TeaHealthTour van KBO-PCOB. Een verslaggever was aanwezig bij de bijeenkomst in Roermond.

8 mei – De Groninger gezinsbode schrijft over hoe het Rode Kruis en KBO-PCOB de zelfredzaamheid van senioren willen versterken.

1 mei – Het Kontakt Ermelo bericht over de verkiezing van Jan Bolt in de ledenraad van de PCOB. Het artikel maakt melding van de landelijke belangenbehartiging.

April 2017

April – Zorg en Ziekenhuis publiceert over onderzoek van KBO-PCOB naar digitale zorgen van senioren.

April – Vakblad Huisarts & Wetenschap schrijft in de aprileditie over het onderzoek van KBO-PCOB naar hoe tevreden senioren zijn met hun huisarts.

27 april – De Culemborgse Courant maakt melding van de Rijbewijskeuring 75+ en de korting via KBO en PCOB.

25 april – De Nationale Zorggids schrijft over veilige sleutelkluisjes om de zorg toegang te geven. De inspanningen van KBO-PCOB worden genoemd.

19 aprilZorg en Ziekenhuis plaatst een artikel over over www.goedgevoedouderworden.nl, waaraan KBO-PCOB meewerkt

18 april – De website Consumed schrijft over de website tegen ondervoeding bij ouderen, waaraan KBO-PCOB meewerkt.

14 april – Lokale krant Nieuw-Volendam publiceert over www.goedgevoedouderworden.nl, waaraan KBO-PCOB meewerkt.

13 april – Manon Vanderkaa wordt door de samenwerkende lokale radio-omroepen in Twente geïnterviewd. In de live-uitzending van Oudfit vertelt de directeur over de vijf speerpunten in de belangenbehartiging van KBO-PCOB. Beluister hier de uitzending (interview start rond 34.20).

11 aprilDe Volkskrant brengt een groot artikel over het KBO-PCOB-onderzoek naar de digitale senior.

11 aprilVeluweland.nl schrijft over sleutelkluisjes en haalt daarbij onderzoek van KBO-PCOB aan.

6 april – het Algemeen Dagblad schrijft over de kritiek van KBO-PCOB op gemeenten vanwege willekeurig beleid met betrekking tot ondersteuning van senioren. Dit artikel verschijnt ook in onder meer de Gelderlander, PZC, De Limburger, Brabants Dagblad, Stentor, Twentsche Courant en BN de Stem.

1 april – De (Financiële) Telegraaf schrijft een groot artikel over de inventarisatie van KBO-PCOB van grote verschillen in inkomensondersteuning door gemeenten.

Maart 2017

23 maart – Uitspraken tijdens een interne bijeenkomst onder leiding van bestuursvoorzitter Rik Buddenberg worden geplaatst in het Friesch Dagblad en op Skipr.

20 maart – Zorgvisie en Medical Facts laten Manon Vanderkaa aan het woord in relatie tot de Agenda voor de Zorg.

18 maart – Senioren gaan meer digitaal, schrijft lokale omroep Schagen FM op zijn website naar aanleiding van het onderzoek van KBO-PCOB.

14 maart – Binnenlands Bestuur bericht over de inhaalslag die senioren hebben gemaakt op het gebied van digitalisering. Ook IT-platform AG Connect publiceert over het onderzoek.

12/13 maart – Blik op nieuws bericht over het onderzoek naar digitale vaardigheden van KBO-PCOB. Een bericht over het onderzoek verschijnt ook op het online nieuwsplatform Emerce, op MarketingFuel en op de Friese nieuwssite GrootSneek.

10 maart – BN De Stem schrijft over het verdwijnen van brievenbussen in West-Brabant en sprak voor het artikel met zowel PCOB- als KBO-afdelingen in de regio. Op sommige plekken kunnen de brievenbussen niet gemist worden, stellen de senioren.

9 maart – KBO-PCOB is te gast in het programma StudioCentraal van de Reformatorische Omroep om te praten over onder meer christelijke zorg. We mochten uit handen van manager Abwin Luteijn de Pro Life Zorgcheque t.w.v. €2.747 ontvangen.

9 maart – Plusonline bericht over de zorgen van senioren over digitale ontwikkelingen. Dit naar aanleiding van een onderzoek van KBO-PCOB naar digitale vaardigheden.

6 maart  De Telegraaf noemt het onderzoek van KBO-PCOB naar digitale vaardigheden van ouderen in een artikel over zorgvernieuwingen.

4 maart – Breda Vandaag noemt KBO-PCOB in relatie tot het verdwijnen van brievenbussen.

3 maart – De start naar het onderzoek van KBO-PCOB en 16 andere organisaties naar de zorg voor kwetsbare ouderen haalt diverse nieuwssites.

2 maart – BNR radio interviewt Arno Heltzel over hoge werkloosheid onder ouderen.

1 maart – De Volkskrant vermeldt KBO-PCOB in een artikel over belastingaangifte.

Februari 2017

28 februari – Op BNR nieuwsradio is een item over senioren met een bucketlist. KBO-PCOB werd bevraagd over wat senioren graag nog doen. Er kwamen mooie en verrassende wensen aan bod.

25 februari – KBO-PCOB-voorlichter Hagar Roijackers is te horen op NPO Radio 1 bij het WNL-programma ‘de voicemail van Rutte’ over digitalisering.

22 februari Het Nederlands Dagblad schrijft uitgebreid over het Zilveren Pact en de uitreiking van het manifest Waardig Ouder Worden.

22 februari – In een opinieartikel in het Algemeen Dagblad roepen Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jan Slagter (Omroep Max) het nieuw te vormen kabinet op om een coördinerend bewindspersoon ouderen aan te stellen. Ze schrijven onder meer: “De tien voorstellen uit het manifest Waardig ouder worden zijn een handvat en een handreiking. Een van de voorstellen is een coördinerend bewindspersoon ouderen, die kan zorgen dat álle ouderen gezien en gehoord worden. Door hiervoor één bewindspersoon aan te stellen is het ouderenbeleid in Nederland niet langer versnipperd over verschillende ministeries en krijgt het de aandacht die het verdient. (…) Een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben, is een samenleving van ons allemaal. Met het Zilveren Pact maken samenleving en politiek zich hier samen sterk voor.”

21 februari – Op 31 januari werd het  manifest ‘Waardig ouder worden’ gelanceerd. De ChristenUnie heeft samen met partners als de ouderenorganisatie KBO-PCOB ruim 17.500 handtekeningen verzameld die op 21 februari werden overhandigd aan staatssecretaris Van Rijn. Stand.nl op Radio 1 besteedde aandacht aan het Zilveren Pact.

21 februari – Ziektekostenverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De KBO-PCOB, apothekersorganisatie KNMP en de huisartsenvereniging LHV, pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Leest u hier de oproep van deze 3 partijen. De berichtgeving is te lezen bij Zorgvisie, Nu.nl, Medisch Contact en Skipr.

20 februari – Vanochtend was Manon Vanderkaa bij GrootNieuwsRadio, waarin zij reageerde op de stelling: slaappillen voor ouderen moeten verboden worden. U kunt u het gesprek met haar hier beluisteren (vanaf 7.35 uur).

18 februari – Zaterdagavond was Manon VanderKaa te gast bij EO Radio 5 om te praten over waardig ouder worden en het ‘Zilveren Pact’. U kunt de uitzending hier beluisteren.

18 februariIn Trouw wordt KBO-PCOB genoemd in relatie tot het manifest ‘waardig oud worden’.

15 februari – De Telegraaf besteedt een hele pagina aan ouderen en ehealth, waaronder onze standpunten en inspanningen via de vrijwillige tabletcoaches.

10 februari – “Voor complexe zorg heb je hbo-verpleegkundingen nodig”, zegt KBO-PCOB in een artikel in de Volkskrant over het tekort aan wijkverpleging. De wijkverpleging staat op knappen. Steeds vaker kunnen artsen voor thuiswonende ouderen geen wijkverpleegkundige regelen. Vacatures bij thuiszorgorganisaties blijven onvervuld, het huidige personeel is overbelast. ‘Een cliënt? Nee, we zitten vol.’

8 februari – Ouderen willen graag meer voorlichting van de gemeente over de Wmo, op fysieke bijeenkomsten in plaats van op papier of digitaal. Dat concludeert KBO-PCOB uit onderzoek onder 1700 ouderen.  Het persbericht over Mijn Kwaliteit van Leven en onderzoek van KBO-PCOB wordt op diverse websites gedeeld, onder meer op Handicapnieuws.netGemeente.nu, Blikopnieuws.nl, Nederlandactueel.nl en Huisartsvandaag.nl.

8 februari – Het debat over de bijdrage voor de verpleegzorg laait weer op. Luister het interview met Manon Vanderkaa over de eigen bijdrage verpleegzorg op NPO Radio1 terug: nporadio1.nl/gemist (direct na 8.00u-bulletin). Lees ook het bijbehorende artikel van de NOS.

6 februari – De stapeling van zorgkosten heeft tot gevolg dat ouderen met een laag inkomen zorg gaan mijden. Om die reden pleit Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, voor een begrenzing aan de stapeling aan eigen bijdragen voor allerlei vormen van zorg. Op Skipr kunt u deze uitzending bekijken.

5 februari – In het avondprogramma van Jacobine Geel (KRO-NCRV) werd gesproken over het manifest Waardig Ouder Worden met directeur van omroep MAX Jan Slagter, voormalig CDA-minister Ben Bot en Bert Keizer, arts bij de levenseindekliniek.

2 februari – Ook in Nieuwsuur is zaterdag 2 februari aandacht besteed aan het manifest Waardig Ouder Worden. Daarnaast is ook aandacht voor het manifest in het Monitor DebatOud in eigen huis’ van KRO-NCRV.

1 februari – De Volkskrant noemt het manifest Waardig ouder worden in het redactioneel commentaar een ‘welkome bijdrage aan het debat over levenseinde’ en ‘een interessante wending’.

Januari 2017

31 januariOmroep EO roept mensen online op om het manifest Waardig ouder worden te steunen om te komen tot een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn.

31 januari – Het manifest Waardig ouder worden krijgt aandacht in Trouw, Teletekst (101) en diverse landelijke nieuwssites, waaronder NOS. Verder werd KBO-PCOB genoemd op NOS Journaal, Radio 1, Goedemorgen Nederland van WNL, Hallo Nederland. Eén van de initiatiefnemers, Gert Jan Segers, was te gast bij RTL Late Night om te praten over het Zilveren Pact.

28 januari – Vara’s Kassa interviewt directeur Manon Vanderkaa over onveilige sleutelkluisjes. Bekijk het televisiefragment. Het Algemeen Dagblad, RTV Utrecht en De Stentor berichten over het advies van KBO-PCOB om geen ongecertificeerde sleutelkluisjes te gebruiken.

28 januari – Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier, schrijft Groningerkrant.nl. KBO-PCOB is een van de ouderenorganisaties die zich aansloten bij het platform dat in het pensioendossier de verbinding zoekt tussen jong en oud.

28 januari – Ieder jaar wordt zo’n 800 huishoudens het slachtoffer van een inbraak doordat het sleutelkluisje bij de voordeur wordt gekraakt. Veelgebruikte sleutelkluisjes blijken in luttele seconden open te breken. Hoewel ouderenbond KBO-PCOB en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid daar al jaren voor waarschuwen is het probleem nog niet opgelost. Bekijk hier de uitzending van Kassa van zaterdag 28 januari, waarin Manon Vanderkaa pleit voor aandacht voor dit probleem. Ook het Algemeen Dagblad en RTV Utrecht besteden aandacht aan dit onderwerp.

18 januari – Oudere prijst huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB onder 1100 senioren van gemiddeld 74 jaar. Zij geven hun huisarts een rapportcijfer 8,1 voor sociale vaardigheden en vakkennis. Meer dan 90 procent vindt dat de praktijk goed bereikbaar is. De ouderen komen door de bank genomen zo’n vier keer per jaar bij de huisarts. Een consult duurt gemiddeld elf minuten en acht van de tien senioren vinden dat voldoende. Er wordt aandacht aan dit onderzoek van KBO-PCOB gegeven in onder andere het Nederlands Dagblad, Nu.nl, De Nationale Zorggids en Skipr.

10 januari – Reformatorisch Dagblad noemt in het hoofdredactioneel commentaar het tegengeluid dat KBO-PCOB laat horen in de maatschappelijke discussie rondom voltooid leven.

10 januari – Manon Vanderkaa reageert in de uitzending van Groot Nieuws Radio op de stelling: ‘Als kind neem je je bejaarde ouders in huis’ (even na 7.30 uur)

5 januariPlusonline publiceert over het manifest van KBO-PCOB, ChristenUnie en Omroep MAX.

4 januari – ‘Zorg beter voor ouderen met een voltooid leven’, schrijven Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Jan Slagter (Omroep MAX) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in het AD. Het artikel is een aankondiging van het manifest Waardig ouder worden.

>> In 2015

>> In 2014