Vrijwilligers

Vrijwilligers

Meer dan 5.000 vrijwilligers zetten zich actief in voor de belangen van ouderen in hun woonplaats of in hun regio. Zij vormen het hart van de PCOB.  Vrijwilligers zetten hun talenten in en dragen zo bij aan succesvolle activiteiten die worden georganiseerd op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau.

Wat kan ik doen in mijn eigen woonplaats?

De PCOB kent verschillende functies voor vrijwilligers, zowel op lokaal niveau, als regionaal en landelijk. Plaatselijke afdelingen hebben veelal een zelfstandig functionerend bestuur met in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast is binnen een afdeling nog een aantal andere vrijwilligerstaken te vervullen, zoals redactie, bezorging en coördinatie van bezorging van de lokale nieuwsbrief en/of het landelijke ledenmagazine. Bent u handig met de computer? Dan kunt u aan de slag als webmaster of ledenadministrateur. Bent u geïnteresseerd in dat waarvoor de PCOB is opgericht, namelijk belangenbehartiging? Dan kunt u zich aanmelden als hulp bij belastingaangifte (Huba), vrijwillige ouderenadviseur (VOA) of lokale belangenbehartiger.

Wat kan ik doen in de regio?

Regionaal kennen we de vrijwilligersfunctie regiocoördinator. De regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt voor meerdere PCOB-afdelingen in een bepaalde regio. Als regiocoördinator onderhoudt u nauwe contacten met de afdelingsbesturen en vertaalt u het landelijk beleid van de PCOB naar de lokale situatie in uw regio. U adviseert het lokale bestuur op het gebied van bestuurlijke samenwerking, ledenwerving en financiën. Ook bent u op het gebied van belangenbehartiging op de hoogte van de (meer inhoudelijke) thema’s die spelen binnen de PCOB. Kortom, als u het leuk vindt om de spin in het web van een regio te zijn, dan is de functie van regiocoördinator op uw lijf geschreven.

Regionaal kunt u ook actief zijn als voorlichter of gespreksleider voor een van de inhoudelijke projecten van de PCOB. 

Zijn er ook vrijwilligersfuncties op landelijk niveau?

Ook op landelijk niveau worden regelmatig vrijwilligers gezocht voor specifieke functies, die via vacaturebank zichtbaar zijn. Zo is de functie van landelijk bestuurslid een vrijwilligersfunctie. Ook de Ledenraad bestaat uit vrijwilligers die eens per vier jaar gekozen worden. In 2017 worden nieuwe leden van de Ledenraad gekozen, in 2016 kunt u zich hiervoor kandidaat stellen.

Per provincie wordt eens per vier jaar ook een Provinciale Kiescommissie ingesteld door het landelijk bestuur. Mocht u zich beschikbaar willen stellen voor deze Commissie, dan kan dat door contact op te nemen met het verenigingsbureau via vereniging@pcob.nl of 030 – 3 400 600.

> Hier vindt u het kiesreglement

Ook PCOB-vrijwilliger worden?

Wilt u graag uw steentje bijdragen aan de doelstellingen van de PCOB? Dan heten wij u van harte welkom als vrijwilliger van de PCOB. Er is altijd wel een functie die past bij uw talenten, interesses en mogelijkheden. Op dit moment staan de volgende vacatures open.

Neem contact op

Wilt u graag specifieke informatie of een gesprek? Neem dan contact op met de PCOB.