Het verenigingsbureau van de PCOB

Op het verenigingsbureau te Zwolle huist het landelijk secretariaat van de vereniging. Vanuit hier worden de leden en afdelingen gefaciliteerd. Dat betekent dat de medewerkers van de werkorganisatie samen met de vrijwilligers en afdelingen opkomen voor de belangen van 50-plussers. Het secretariaat draagt zorg voor de belangenbehartiging, veelal in samenwerking met andere organisaties, verzorgt de ledenadministratie en ondersteunt de ledenwerving.

Sinds 1 september 2016 is Manon Vanderkaa directeur van de PCOB.

Wilt u meer weten over activiteiten en resultaten van de PCOB?
Bekijk hier het meest recente Jaarverslag.

Wilt u als afdeling een bezoek brengen aan het verenigingsbureau? Van harte welkom!

Een bezoek aan het verenigingsbureau van de PCOB biedt u als (bestuurs)lid een unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met medewerkers, vragen te stellen en te spreken over onderwerpen die binnen uw afdeling leven. Met wie u wilt spreken en waarover is geheel in onderling overleg in te vullen.

Andere afdelingen gingen u al voor en blikken enthousiast terug op dit bezoek:

We werden heel warm ontvangen op het kantoor in Zwolle. Geweldig om op deze manier wat meer te zien van de PCOB en fijn om de mannen en vrouwen achter de telefoontjes en mailtjes eens te ontmoeten.

Kom ook met uw afdeling naar het verenigingsbureau en maak er meteen een gezellig dagje Zwolle van! Neem om een datum te prikken voor dit bezoek en de invulling te bepalen (met u wilt spreken en waarover) nu contact op met het verenigingsbureau via secretariaat@pcob.nl of tijdens kantooruren via (038) 422 55 88.