Samenwerking

De PCOB opereert zelfstandig in het maatschappelijke en politieke krachtenveld in Nederland. Waar nuttig en nodig trekt de PCOB op met andere organisaties. PCOB werkt samen met:

Coalitie Erbij
Coalitie ErbijDe Coalitie Erbij initieert, faciliteert en stimuleert samenwerking tussen mensen die zich bezighouden met eenzaamheid. De PCOB is hierbij aangesloten en daardoor betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid.
www.eenzaam.nl

Coalitie Van Betekenis
van-betekenis-pcobDe PCOB heeft zich aangesloten bij de Coalitie Van Betekenis. De Coalitie, met als penvoerder Agora, wil met haar kernpartners stimuleren dat mensen meer ruimte en aandacht hebben voor het levenseinde, zodat zij de laatste levensfase kunnen invullen zoals zij graag willen.
www.pcob.nl/nieuws/van-betekenis-tot-het-einde

Logo expertisenetwerk levensvragen...Expertisenetwerk levensvragen en ouderen
Als één van de kernpartners maakt de PCOB zich, samen met anderen sterk voor het belang van ondersteuning bij levensvragen van ouderen die afhankelijk zijn van zorg. Vilans (het kenniscentrum voor langdurige zorg) is penvoerder van dit expertisenetwerk.
www.netwerklevensvragen.nl

Age Europe
De PCOB is lid van Age Europe, via Age Nederland. In Age Nederland participeren meerdere Nederlandse AGEouderenorganisaties. Zij stemmen af en coördineren hun inbreng in Brussel. Lees meer over AGE Europe.
www.age-platform.eu

Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Logo chr. sociaal congresDe Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC) is een verzameling van christelijke organisaties die zich bewegen op het maatschappelijk middenveld.
www.stichting-csc.nl

CCOOP
Logo CCOOPOp voorstel van het CNV wordt de PCOB, en ook de Unie KBO, gevraagd aan te sluiten bij het CNV-samenwerkingsverband CCOOP, de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel. Dit met betrekking tot het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Beide ouderenorganisaties zijn zelf een kleine speler binnen het ABP. Via samenwerking met het CNV kan zonder meer deelname aan de deelnemersraad van het ABP worden gegarandeerd. In de zomer 2013 sluit de PCOB en ook de Unie KBO zich aan bij de CCOOP. PCOB ziet bovenstaande activiteiten als een praktische vorm van samenwerking en beoogt geen aansluiting bij het CNV.
www.mijnvakbond.nl/CCOOP

MO Groep
MO Groep logoDe MOgroep is de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD). De MOgroep behartigt de belangen van de ondernemers in W&MD en treedt op als werkgeversorganisatie. De PCOB is lid van de MOgroep.

NOV
Logo NOV
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. De PCOB wisselt kennis en ervaring uit op het gebied van vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.